Husk Årsmøte

27. mai, 2017

Årsmøte 2017 for Vulcan Riders Norway
Det innkalles herved til Årsmøte.
Sted: Hardrådes klubbhus, Dokka.
Dato: Lørdag 27. mai 2017 Tidspunkt: Kl. 15:00
På årsmøtet skal følgende saker behandles:
· Valg av dirigent til å lede møtet.
· Godkjenning av møteinnkallingen.
· Valg av to personer til å sette opp møteprotokoll sammen med dirigent.
· Årsberetning og revidert regnskap for siste virksomhetsår.
· Godkjenning av ansvarsfrihet for styret.
· Valg.
· Fastsettelse av kontingent for neste virksomhetsår.
· Innkomne forslag til årsmøtet.
· Eventuelt.
Under dette punkt kan det ikke fattes noe bindende vedtak
for foreningen. Med unntak om framsatt krav fra 2/3 av årsmøtet.
Forslag som ønskes behandlet på Årsmøtet MÅ sendes styret pr e-post til
president@vrn.no . innen lørdag 20. mai 2017 kl. 24.00.
Styret vil legge ut innkomne forslag som skal behandles på årsmøtet senest lørdag 21.
mai 2017.
Medlemmer i VRN som ikke kan møte på Årsmøtet kan forhåndsstemme når de fyller
vilkårene beskrevet i våre vedtekter.
Forhåndsstemmer mottas fram til torsdag 25. mai 2017 kl. 23.00 på mailadresse:
president@vrn.no
Vel Møtt.
For styret i Vulcan Riders Norway
Finn Arne Christoffersen

For våre medlemmer som følger oss på medlemmsiden på FB kan også få litt mer utfyllende infomasjon der.
https://www.facebook.com/groups/511710579000799/

Bli gjerne medlem du og.

Følg oss på Faceook

Rideouten VRIR 2012 Fredrikstad.

Beskrivelse