President og Webansvarlig

Bosatt i Ås. Treffes på E-post: 

president@vrn.no

Visepresident

Sven-Einar Larsen bor på Nesbyen og er vår Visepresident. Epost: vn1500vulcan@hotmail.com 

Kasserer

Kasserer Dag Arne Elvik fra Bergen. E-post kasserer@vrn.no 

Sekretær

Tove Myrvold er vår sekretær. Treffes på epost sekretar@vrn.no 

Styremedlem

Styremedlem Bjørn Dalen fra Dokka, er også distriktsansvarlig for Oppland. E-post da-oppland@vrn.no 

Varamedlem

Mari-Ann er vår medlemsansvarlige. E-post: innmelding@vrn.no 

Varamedlem

Merete er fra Sandefjord. E-post: varamedlem@vrn.no