Vedtekter Liahøis Venner

Vedtekter Liahøis Venner

Vedtekter for Liahøis Venner

Vedtatt på Stiftelsesmøte onsdag 28. mars 2012

§§ 6 og 7 endret på årsmøtet 7. mars 2019

§1 Formål:
Liahøis Venner har som formål å ta vare på bygdas grendehus Liahøi, sørge for lys i vinduene og liv og latter i rommene. På den måten bidrar Liahøis Venner og grendehuset til et bedre nærmiljø i Nordby.

§2 Foreningens oppgaver:
Liahøis Venner har som hovedoppgave å ivareta og skape tradisjoner for bruk av Liahøi ved å arrangere for eksempel loppemarked, markedsdager, kulturkafé, lotterier og annet som skaper gode møteplasser og samtidig generere inntekter som brukes til investeringer og til å vedlikeholde huset.

§3 Medlemskap og kontingent:
Alle Liahøis B-andelseiere med mer enn 10 andeler er automatisk medlemmer av Liahøis venner med stemmerett.  Alle som bor i Nordby er automatisk medlemmer. Også folk med tilknytning til Nordby kan være medlemmer. 
Kontingenten utgjøres av dugnadstimer. Har man mer enn 10 dugnadstimer i ett kalenderår, har man stemmerett på årsmøtet. Dugnadsansvarlig i styret fører lister.

§4 Årsmøtet:
Det innkalles til årsmøte innen utgangen av april måned med tre ukers frist. 
Årsmøtedato og dagsorden kunngjøres ved oppslag og på nettsiden. Sakspapirene legges ut på nettsiden. Medlemmer med stemmerett som ønsker saker behandlet på årsmøtet må sende sakene til styret minst to uker før årsmøtet.
På årsmøtet behandles: Styrets beretning, Revidert regnskap, Budsjett, Arbeidsplan, Innkomne saker og Valg.

§5 Ekstraordinært årsmøte:
Hvis mer enn 10 stemmeberettigede medlemmer forlanger det, kan det innkalles til ekstraordinært årsmøte med 14 dagers varsel. Dette årsmøtet behandler bare den saken som er bakgrunnen for innkallingen.

§6 Styret:
Styret består av minst tre medlemmer som konstituerer seg selv. I tillegg kan styret ha inntil fire varamedlemmer uten stemmerett, men med stemmerett når det er forfall i styret. Varamedlemmer får alle styrepapirer og innkalles til styremøtene. Styret er beslutningsdyktig når tre medlemmer/varamedlemmer er tilstede. Styret velges av årsmøtet for to år av gangen. Varamedlemmer for ett år av gangen.

§7 Styrets oppgaver:

Styret kan peke ut arbeidskomiteer for forskjellige oppgaver. Minst ett av styrets medlemmer/varamedlemmer skal være representert i styret for Samvirkeforetaket Liahøi. Minst ett av styrets medlemmer/varamedlemmer skal være representert i styret for Gløtten Pub. 
Styret skal iverksette årsmøtets vedtak, initiere nye ideer, administrere og føre kontroll med organisasjonens økonomi, og representere organisasjonen utad.

§8 Oppløsning:
Liahøis Venner kan oppløses etter vedtak på to ordinære påfølgende årsmøter med 2/3 flertall av de fremmøtte stemmeberettigede på det første årsmøtet og simpelt flertall blant de fremmøte stemmeberettigede på det neste årsmøtet. 
Eventuelle midler i laget skal tilfalle Samvirkeforetaket Liahøis vedlikeholdsfond.

§9 Endring av vedtektene:
Endring av vedtektene skjer på årsmøtet etter skriftlig forslag fremlagt innen vedtektenes frister for saker til årsmøtet. Endring av lagets formål og oppgaver krever 2/3 flertall av de fremmøtte stemmeberettigede.

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

28.04 | 07:02

Heisann
Klør i loppefoten. Er det loppis hos dere snart, tro?

Mvh
Stine

...
10.04 | 22:17

Så flott! Takk!

...
07.04 | 19:59

Jada - vi er i gang. Du kan avtale lukket visning med Solveig Fjeldstad 95149544

...
07.04 | 18:32

Blir det miniloppemarked på Liahøi denne våren?

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE