Årsmelding
Årsmelding for 2020

Årsmelding for Oladalens Venner, for året 2020

 

Styret har i 2020 bestått av:

 

Oskar Fagervik, formann

Bjørn Dahlheim, nestformann  

Hege Sende, sekretær

Mikael Bjørnå, styremedlem

 

 

 

Hytta i Oladalen

Hytta i Oladalen har i år vært lite besøkt, men ble brukt under filminnspillingen i høst, og senere ettersett av Fredrik.

Det er som kjent fra tidligere år en del skjeve pilarer, og det er vurdert en del tiltak, men foreløpig er det ikke fattet noen beslutning om hvilke tiltak vi må gjøre.

Vi har også fått ny løyve for transport av ved og utstyr opp til hytta. Denne gjelder til 2023.

Medlemmer

Ved utgangen av året var det bare 55 betalende medlemmer. Dette er en liten økning fra året før.

Det er viktig at alle medlemmer gjør en god innsats for å verve nye medlemmer.

 

Gravminne

Kaptein Sjøbergs grav på Dolstad kirkegård er stelt samt for Johan Lynghaug og Einar Grannes og Tobias Skog. Blomster og flagg ble satt ned på 8. mai av Oskar.

 

Bøkene

«Rapport fra Kaptein Sjøberg» som ble utgitt våren 2012 selger fremdeles. I 2020 ble boken solgt for kr 250.

 

Boka «Løytnant Lorentz Langaas forteller – under kaptein Sjøbergs kommando» » kom ut i desember 2014. Boka er satt til kr 250 kroner.

 

Boksalget har gått tregt de siste årene, men vi håper på et oppsving i forbindelse med den nye boken om Birger Sjøberg som kom ut nå nettopp.

 

Boklagret er på Oladalens Venners museum på Skjervengan, brakke 22

 

Reiser/Turer

I 2020 ble det kun en organisert tur, og det var til Stavassgården. Det var et kort opphold på bare en natt, siden været ikke var noe å skryte av. På denne turen så vi igjennom alle bildene som har blitt tatt i løpet av filminnspillingen.

Arkiv/Rapporter

Gjennom året har arbeidet fortsatt mot britiske og norske arkiver.

Digitalisering og registrering av arkiver/effekter er under kontinuerlig arbeid og tar mye tid.

Intervjuer av personer er også gjennomført.

 

 

Medlemskap

Oladalens Venner er medlem i Falstadfangenes Forening, Stavassdalens Venner og Helgeland Historielag.

 

 

Hjemmeside og Facebook

Oladalens Venner har hjemmeside. www.oladalens-venner.no  og har ca. 147.000 besøkende. Siden er bra og informativ, den er viktig og kontaktskapende.

Vi har også kjøpt to domener som heter helgeland-hjemmefrontmuseum.no og helgelandhjemmefrontmuseum.no, begge disse ender opp på vår opprinnelige hjemmeside.

 

Foreningens facebook-side har i dag 1008 «likes» og 1028 følgere. Her har vi vært forholdsvis flinke til å legge ut oppdateringer om det vi holder på med. Viktig at vi har litt aktivitet på denne siden, da flere og flere bruker sosiale medier i hverdagen.

 

 

 

Museum / Helgeland Hjemmefrontmuseum

Vi åpnet museet 8. mai 2020 og vi har hatt ca. 300 besøkende. Besøkstallet kunne uten tvil ha vært en god del større, men pandemien har satt en solid stopper for mye det siste året.

 

Av skoleelever var det kun 9. trinn fra Kippermoen Ungdomsskole skole som besøkte oss i fjor.

 

Tyskeravdelingen har blitt pusset opp, og et monter ble flyttet i den forbindelse, og vi har oppgradert kameraovervåkningen.

 

På grunn av filminnspillingen som foregikk over flere perioder, har det ikke vært den store aktiviteten på museet.

 

Det har heller ikke blitt holdt noen foredrag i 2020.

 

I museumsgruppen er det ikke kalt inn til noen møter, men vi har snakket sammen og diskutert når vi har møttes ved andre arrangementer og møter.

 

Fremtidsplaner for 2021. Vi må få ferdig både tyskeravdelinga og «kvinner i krig»

Utstillingen er forsikret.

 

For museumsgruppen

9/3- 2021, Odd Kvalfors

 

Film

Store deler av året har blitt brukt til planlegging og gjennomføring av filminnspillingen av «Nordlands Jeanne d’Arc». Foreningen har vært enestående under innspillingene, og bidratt langt over hva man kan forvente med å stille opp som assistenter til film-crewet, statister, stand-in, osv. Av forskjellige grunner ble innspillingen delt inn i flere etapper. Lokasjoner for innspillinger har vært Sjøgata, Bygdesamlinga, Oladalen og her i leiren på Skjervengan.

 

 

Framtid

Filmen som ble spilt inn i 2020 er nå kommet ut, og billettsalget ser ut til å gå bra. Vi håper det vil gi positive ringvirkninger for museet, både økonomisk og besøksmessig.
Arbeidet mot arkiver i inn og utland pågår kontinuerlig. Arkivene må bearbeides og katalogiseres og mye er nå digitalisert.

Vi har et samarbeid med nasjonalparkstyret for Lomsdal/Visten.

I sommer blir det behov for dugnad på museet og i Oladalen.

Alle må bli flinkere med å ta et tak med rekruttering for å få flere betalende medlemmer.

Årlige turer i Sjøbergs fotspor er alltid populært, her er det flere alternativer å velge mellom.

 

 

Mosjøen 9.3.2021

Din overskrift

Årsmelding for” Oladalens Venner” for året 2018

 

Styret har i 2018 bestått av:

 

Oskar Fagervik, formann

Bjørn Dahlheim, n.form.  

Hege Sende, sekretær

Ola Johan Morrisbakk, styremedlem

 

 

 

Hytta i Oladalen.

Hytta i Oladalen har i år vært besøkt bare 2 ganger. Først i anledning Oladalsmarsjen, og senere har Paal-Helge og Øystein vært der. Det er også snakk om å få til en tur inn på ski nå i vinter når anledningen byr seg.

Tilstanden på hytta generelt er bra, og det ble supert med ny ovn. Fikk beskjed om at det røyk litt inn til å begynne med når Paal-Helge og Øystein var der, men at det kom seg.

Tilstand utvendig er i utgangspunktet greit, men vi har noen pilarer under hytta som står relativt skjevt. Disse burde kanskje rettes opp, men det bør da også se på videre tiltak for å hindre at disse blir skjeve på nytt, da vil det kanskje være bortkastet arbeid, dersom det må gjøres på nytt over tid.

Taket på utedoen må definitivt byttes da det er råttent fordi det er benyttet feil materialer mellom taktro og torv. Det hadde vært ide og fått fraktet inn materialene som trengs for dette nå i vinter slik at arbeidet kan starte så tidlig som mulig i vår/sommer. Vi burde også vurdere å få inn nødvendig materiell for retting av pilarer dersom det skal gjøres, i alle fall det tyngste.

I 2018 fikk vi fornyet scooterløyva, og den er gyldig i 2 år til, men grunneierne må kontaktes før en eventuell tur inn med scooter. Oddgeir har sendt inn søknad for vedhogst, dette må det søkes om hvert år. Mest sannsynlig er det området sør for hytta, i dalen som er mest aktuelt.

Hytta er forsikret

Mikael Bjørnå
Leder for Oladalshytta

 

 

 

Medlemmer .

På årsmøtet i 2018 ble det bestemt at kontingenten skulle være kr 200.

Ved utgangen av året var det 74 betalende medlemmer. Dette er en fin økning fra forrige år.

Det er viktig at alle medlemmer gjør en god innsats for å verve nye medlemmer.

 

Gravminne.

Kaptein Sjøbergs grav på Dolstad kirkegård er stelt samt for Johan Lynghaug og Einar Grannes og Tobias Skog. Blomster og flagg ble satt ned på 8. mai.

 

 

Bøkene

«Rapport fra Kaptein Sjøberg» som ble utgitt våren 2012 selger fremdeles. I 2018 blir boken solgt for kr 250.

 

Boka «Løytnant Lorentz Langaas forteller – under kaptein Sjøbergs kommando» » kom ut i desember 2014. Boka er satt til kr 250 kroner.

 

Boksalget har gått tregt det siste året, men vi håper på et oppsving i forbindelse med den nye boken om Birger Sjøberg som kommer ut i løpet av høsten 2019.

 

Boklagret er på Oladalens Venners museum på Skjervengan, brakke 22

 

Reiser/Turer.

I 2018 har det vært gjennomført noen turer i Sjøbergs fotspor. (Eiterådalen og Falstad.)

Det er viktig for samholdet og for rekrutering at slike turer blir gjennomført.

 

Arkiv/Rapporter.

Gjennom året har arbeidet fortsatt mot britiske og norske arkiver.

Digitalisering og registrering av arkiver/effekter er under kontinuerlig arbeid og tar mye tid.

Intervjuer av personer er også gjennomført.

 

 

Medlemskap.

Oladalens Venner er medlem i Falstadfangenes Forening og Helgeland Historielag.

 

 

Hjemmeside og facebook.

Oladalens Venner har hjemmeside. www.oladalens-venner.no  og har ca.120.000 besøkende. Siden er bra og informativ, den er viktig og kontaktskapende.

 

Foreningens facebook side har hatt 930 medlemmer og med denne når vi ut til mange. Ny side er opprettet under navnet Helgeland hjemmefrontmuseum. Den gamle skal fases ut.

 

 

 

 

 

Museum / Helgeland Hjemmefrontmuseum.

Vi åpnet museet 8. mai 2018 og vi har hatt ca. 500 besøkende. Besøkstallet kunne vært en god del større, men på grunn av sviktende markedsføring er ikke besøkstallet høyere.

Det var satt av penger til dette, men noe sviktet, så håper vi tar med oss en lærepenge fra 2018 over til 2019.

 

Besøket har bestått av skole elever fra Granmoen U skole, elever fra Mosjøen Videregående skole og hele 9 trinn fra Kippermoen Ungdomsskole skole.

 

Det er gjort et voldsomt arbeid på museet denne vinteren. Utstillingene er revet og bygd opp på ny og foregår enda. Vi har panelt vegger og laget nye monter og lys.

Hytta er revet og det er bygd en mindre hytte i Linge avdelingen.

Mange effekter er pusset, smurt og stelt.

 

Av foredrag er det holdt

I kaptein Sjøbergs fotspor 18/4.  

Og det ble det holdt foredrag ved hytta på Oladalsmarsjen 10/6.

Felttoget - kysten, 26/9

 

Det er ikke kallet inn til noen møter i museums gruppen, men vi har snakket sammen og diskutert når vi har møttes ved andre arrangementer og møter.

 

Fremtidsplaner for 2019. Vi må få utstillinga helt ferdig først på året, og så må vi få markeds ført oss bedre, og antagelig kjøp inn noen uniforms effekter, Tyske og Engelske. Vi må kanskje se litt på åpningstider mitt i uka, det må vi se an. Men først og fremst få laget en markedsførings plan.

Utstillingen er forsikret.

 

For museums gruppen

6/2- 2019

Odd Kvalfors.

 

 

Framtid.

Arbeidet mot arkiver i inn og utland pågår kontinuerlig. Arkivene må bearbeides og katalogiseres og mye er nå digitalisert.

Vi har et samarbeid med nasjonalparkstyret for Lomsdal/Visten.

Oladalens-venner og Falstadsenteret/venner har startet et nært samarbeide. En spennende tid venter oss.

I sommer blir det behov for dugnad på Museet og i Oladalen.

Alle må ta et tak med rekruttering og å få flere betalende medlemmer.

Årlige turer i Sjøbergs fotspor er alltid populært, her er det flere alternativer å velge mellom.

Boklansering vil det bli i løpet av høsten.

 

Mosjøen

Oskar Fagervik 12/2 - 2019 
Referat Årsmøte 2019

Dato:  19.02.19

Sted:   Helgeland Hjemmefrontmuseum

Til stede:
Oskar Fagervik, Rolf Lorentzen, Odd Kvalfors, Mikael Bjørnå, Frank Arne Nordås + 1, Paal Helge Stenhaug, Oddgeir Johansen,Tor Andreas Karstensen, Odd Inge Haraldsen, Svein Arne Karstensen +1,Fredrik Karstensen, Bjørn Dahlheim, Tobias Fagervik og Hege Sende Bekkavik. (16 stk.)      
                                    

                     
                    
___________________________________________________________________________

1.         Åpning.
            Oskar ønsker velkommen.

 

2.         Valg av møteleder.
            Oskar velges til møteleder.

 

3.         Årsmelding 2019.
            Oskar leser årsmeldingen – ingen innvendinger. Godkjent!

 

4.         Regnskap.
            Frank Arne leser fra resultatrapporten. Vi hadde budsjettert med underskudd i 2018, men havnet på et overskudd på kr. 9.854,24.
            Oskar leser fra budsjettet for 2019. Budsjettet er i balanse.
            (Venter på betaling fra J. Eberg Hansen, de påstår de har mistet kontrakten – vi purrer på).
           

           
I budsjettet har vi satt av kr. 25.000,- til filmprosjektet. Det er viktig at navnet «Helgeland Hjemmefrontmuseum/Oladalens Venner» er med i dette prosjektet for vår fremtid. Det er mulig denne summen må økes – må eventuelt tas opp i et ekstraordinært årsmøte
            
            
          

 

5.         Nye vedtekter for Oladalens Venner (endringer?)
            Det har kommet inn et forslag til endring av vedtekter. Oskar leser opp forslaget og vi stemmer over forslaget:
            § 2: 6 stemmer for endring og 7 stemmer for å beholde det gamle.
            § 6: En blank – 12 for endring der formannens dobbeltstemme faller bort.
        

 

 

6.         Fastsettelse av kontigenten for 2019.
            Kontigenten for 2018 ble satt til kr. 200,-, dette blir også summen for 2019.

 

7.         Valg
            Oskar stiller til gjenvalg.
            Bjørn sitter for 2 år.
            Hege stiller til gjenvalg.
            Ola Johan har trukket seg ut – Mikael kommer inn som styremedlem.

 

8.         Eventuelt
            For ettertiden skal ikke «Eventuelt» stå som et eget punkt på sakslisten.

 

 

 

Thor Andreas karstensen                                                                           Odd Kvalfors


 


Årsmelding 2016

Årsmelding for” Oladalens Venner” for året 2016

 

Styret har i 2016 bestått av:

 

Bjørn Dahlheim, formann

Oskar Fagervik, n.form.  

Frank Arne Nordås, kasserer.

Ola Johan Morisbakk , sekretær. 

 

 

 

Hytta i Oladalen.

Det har vært liten aktivitet ved hytta i Oladalen for året 2016, men hytta er inspisert flere ganger og funnet i orden. Det er viktig at dette arbeidet blir gjort til ulike årstider slik at vi får sett at hytta holder seg.

Hytta er også forsikret.

 

 

Medlemmer .

På årsmøtet i 2016 ble det bestemt at kontingenten skulle være kr 100.

Ved utgangen av året 2016 var det 43 betalende medlemmer i Oladalens - Venner. Dette er en stor nedgang fra året før (79). Vi har gjort en for dårlig jobb med utsendelse av info brev til gamle og nye medlemmer. Dette skal prioriteres i år.

 

 

Gravminne.

Kaptein Sjøbergs grav på Dolstad kirkegård er stelt samt for Johan Lynghaug og Einar Grannes. Blomster og flagg ble satt ned på 17. mai.

 

 

Bøkene.

Boka «Løytnant Lorentz Langaas forteller – under kaptein Sjøbergs kommando» » kom ut i desember 2014. Boka er satt ned til kr 250 kroner og er på 256 sider. Salget går tregt.

 

” Rapport fra Kaptein Sjøberg” som ble utgitt våren 2012 selger fremdeles. Boka er å finne på de fleste bokhandlere på Helgeland. I 2016 blir boken solgt for kr 250.

 

Boklagret er på Oladalens Venners museum på Skjervengan, brakke 22.  (kasunen)

 

 

Foredrag.

I 2016 er det holdt mange foredrag om våpentransporten og felttoget 1940.  

Skoleklasser fra Grane og Vefsn har vert innom.

Mye ros har vi høstet for foredragene og for det arbeidet vi gjør.

Våre foredragsholdere, Oskar, Totte, Odd, Svein Arne og Andreas har holdt foredrag og omvisninger på museet for 580 personer i løpet av året 2016. Godt jobbet.

 

Det er viktig for foreningens drift at vi er synlige i det krigshistoriske miljøet og holder foredrag ved passende anledninger.

 

 

Reiser/Turer.

I 2016 har det vært gjennomført to turer i Sjøbergs fotspor. Det er viktig for samholdet og for rekrutering at slike turer blir gjennomført.

 

 

 

Arkiv/Rapporter.

Gjennom året har arbeidet fortsatt mot Tyske arkiver (Tyske falne)

 

 

Medlemskap.

Oladalens Venner er medlem i Falstadfangenes Forening og Helgeland Historielag.

 

 

Hjemmeside og facebook.

Oladalens Venner har hjemmeside. www.oladalens-venner.no

Bjørn Dahlheim har hatt ansvaret for å holde den oppdatert.   

Siden er bra og informativ og den er viktig og kontaktskapende.

Foreningens facebook side har 670 medlemmer og med denne når vi ut til mange.

 

 

Museum.

8. mai 2016 åpnet vi museet på Skjervengan for sesongen. Vi har holdt åpent hver søndag og her må vi i år også berømme Odd Kvalfors for standhaftighet. Vi er fremdeles i startfasen og trenger dugnadsånd og håper derfor at mange vil hjelpe oss i tiden som kommer.

Museet blir et møtested for krigshistoriske interesserte. Vi har faste dugnadsdag på tirsdager kl 18.00.

På møte den 22.02.16 ble det bestemt at museet skal ha navnet: Helgeland Hjemmefrontmuseum, og driftes av Oladalens-venner. 

 

 

Framtid.

Arbeidet mot arkiver i inn og utland pågår kontinuerlig. Arkivene må bearbeides og katalogiseres. Her ligger det mye arbeid og venter, men som må prioriteres.

Vi håper dessuten på et godt og fruktbart samarbeid med nasjonalparkstyret slik at flere kan få oppleve natur og historie på en fin måte i Oladalen og Skjørlegda.

I sommer blir det også behov for dugnad på Museet og i Oladalen.

Arbeide hardere med rekruttering og å få flere betalende medlemmer

Ha årlige turer i Sjøbergs fotspor, her er det flere alternativer å velge mellom.

 

09.03.2016 Bjørn Dahlheim

 

 

 

Referat årsmøte 2016

Referat fra årsmøte for året 2016

 

Saksliste

1.        Godkjenne de stemmeberettigede.

2.        Godkjenning av innkalling

3.        Valg av ordstyrer, referent og 2 for signering av protokollen.

4.        Årsberetning.

5.        Regnskap 2016/revidert

6.        Fastsette medlemskontingent 2017

7.        Budsjett 2017

8.        Valg.

 

 

1.        Medlemsliste lagt frem. Alle på listen har betalt kontingent for i fjor, og kan stemme ved valget.

2.        Innkalling på Facebook, og ingen andre steder. Godtkjent, men bedre rutiner bør opprettes for dette. (Helgelendingen har en rubrikk «Nytt i Vefsn». Mulig kostnadsfritt, og en kanal vi kanskje kan bruke.

3.        Oskar velges som ordstyrer, Ola Johan er referent og signering utføres av Jostein Johansen og Paal Helge Stenhaug.

4.        Det er i år hugget ved, stablet og grøftet ved hytta i Oladalen. Utedoen og taket på den må prioriteres i år. Ovnen inne i hytta bør byttes ut så snart som den nye er ferdig restaurert. Frakt må foregå v.h.a. snøskuter og i den hvite årstiden (kan bli travelt å få det utført i år).

Eksosanlegg til aggregat må også fraktes opp, sammen med olje og bensin.

Vi må prøve å få til flere turer i år. Kanskje lette familieturer der alle ser at de klarer å være med.

Stell av graver må være stelt til 17. mai. Få skaffet blomster i tide. Oskar tar kontakt med kirkevergen og får avklart at vi tar ansvar for dette vedlikeholdet.

Oskar informerer om sviktende boksalg. Bøker som er levert til bokhandlere rundt om kring er betalt. Vi må kanskje gjøre en innsats hver enkelt av oss. Ha med noen bøker når vi farter rundt om kring.

Vi bør prioritere å oppdatere hjemmesiden til foreningen. Er ikke utført skikkelige oppdateringer den siste tiden. Er f.eks. vanskelig å finne vedtektene. Noen må  få ansvaret for å vedlikeholde siden (Ola Johan kan i første omgang sette seg inn i hvordan dette gjøres). Helgeland info, Øyvind Hjorten(?) kan muligens være til hjelp med serverplass og utforming av hjemmeside.

-Forslag om PA-anlegg (mikrofon/høyttaler) må etableres på hytta. Er ofte problemer å høre det som blir sagt under foredragene/Oladalsmarsjen.

5.        Underskudd for året 2016 er mindre enn budsjettert. Dette p.g.a. investeringer som var planlagt utført i fjor, ikke er utført. Disse investeringene er tiltenkt sikring av verdiene ved museet, og skal utføres i 2017.

Forsikringer må gjennomgås. Kan det være at hytta er dobbeltforsikret, og hva er forsikringssummen? Hvordan kan vi forsikre innbo ved museet?

Det er ikke kommet inn penger fra Forsvaret for Oladalsmarsjen i fjor. Og heller ikke for foredraget som ble holdt for dem ved museet. Oskar kontakter Rune Hatten for å få klarhet i dette.

For året 2017:

Bøker skal ikke forsikres dette året, og kan strykes fra utgiftsposten i budsjettet.

Dersom vi har ansatte fra Alcoa (4 stk) ved en av dugnadene våre, kan vi søke om støtte fra bedriften. Er mulig å få 25.000,- pr dugnad på denne måten, og MÅ prioriteres. Odd Kvalfors og Marius Mastervik kjenner til denne ordningen.

Budsjett godkjennes.

6.        Medlemskontingent blir fortsatt kr 100,- i 2017. Forslag om at deltakere på Oladalsmarsjen automatisk blir medlemmer i foreningen. Medlemmer som deltar på marsjen betaler kr 50,- for å dekke servering o.l. Betalende medlemmer foreslås også å få fordeler ved f.eks. halv betaling ved inngang til museum, og inngang til foredrag.

7.        Budsjett for 2017 er gjennomgått og godkjent.

8.        Bjørn Dahlheim har sagt seg villig til å fortsette som leder, og det klappes for det.

Oskar Fagervik trekker seg i styret. Marius Mastervik kommer inn som nytt styremedlem.

Frank Arne er på valg, har sagt seg villig til å fortsette. Det klappes.

Styret er da satt for 2017.

Neste års valgkomite blir Aud Heidi Johansen og Anita Flatmo.

 

Paal Helge ønsker å trekke seg som leder for arbeidsgruppa Oladalshytta. Andreas Mannerfjord trer inn og tar ansvaret her.

Oskar Fagervik melder seg frivillig til å hjelpe Odd Kvalfors med arbeidsgruppa på museet. Det er mye arbeid som må gjøres der i år, med tanke på mulig besøk fra NRK.

Aktiviteten i foreningen må opp, og spesielt på dugnadssiden. Vi må kanskje få i gang en årsfest, og på den måten få et bedre samhold og energi til å ta i et tak her og der.

Skilting i Austerbygdveien må også prioriteres. Kommunen må kontaktes siden det er kommunal vei. Frank Arne ser videre på dette. Dette gjøres i sammenheng med omdøping av museet til «Helgeland Hjemmefrontmuseum».

Det er veldig usikkert at museet kan holde til i leirområdet i årene fremover. Formannskapet i kommunen bør inviteres til museet for å opprette kommunikasjon og vise at her er aktivitet. Finnes det andre kommunale bygg som kan egne seg som museum?

Din overskrift


Årsmelding for” Oladalens Venner” for året 2015


Styret har i 2015 bestått av:    


Bjørn Dahlheim, formann

Oskar Fagervik, n.form.

Andreas Mannerfjord, styremedlem.

Frank Arne Nordås, kasserer.

Ola Johan Morisbakk , sekretær.  


Varamedlemmer:

Øystein Karstense

Svein Arne Karstensen


Hytta i Oladalen;    

Det har vært liten aktivitet ved hytta i Oladalen for året 2015, men hytta er inspisert flere ganger og funnet i orden. Det er viktig at dette arbeidet blir gjort til ulike årstider slik at vi får sett at hytta holder seg.

Hytta er også forsikret.


Medlemmer ;

På årsmøtet i 2015 ble det bestemt at kontingenten skulle være kr 100. Ved utgangen av året 2015 var det 79 betalende medlemmer i Oladalens - Venner. Dette er en fin økning fra året før.


Det er hyggelig at vi har flere medlemmer som ikke har direkte tilknytning til distriktet, men som likevel ønsker å støtte oss med medlemskap. Flere bør stå som betalende medlemmer i Oladalens - Venner og her bør det jobbes aktivt med rekruttering i året som kommer!


Gravminne;    

Kaptein Sjøbergs grav på Dolstad kirkegård er stelt samt for Johan Lynghaug og Einar Grannes. Blomster og flagg ble satt ned på 17. mai.


Bøkene;    

Boka «Løytnant Lorentz Langaas forteller – under kaptein Sjøbergs kommando» » kom ut i desember 2014. Boka koster 350 kroner og er på 256 sider. ” Rapport fra Kaptein Sjøberg” som ble utgitt våren 2012 selger fremdeles. Boka er å finne på de fleste bokhandlere på Helgeland. I 2016 blir boken solgt for kr 250. Boklagret er på Oladalens Venners museum på Skjervengan, brakke 22. 


Foredrag;    

I 2015 er det holdt mange foredrag om våpentransporten, lokal krigshistorie og om den nye boka. Vi har i dette året hatt over 500 personer som har lyttet til historien.  Mye ros har vi høstet for foredragene og for det arbeidet vi gjør.


Våre foredragsholdere, Oskar, Totte, Odd, Svein Arne og Andreas har holdt foredrag og omvisninger på museet for ca 1000 personer i løpet av året 2015. (Stavassdalen - 150, Oladalen - 60, Oladalsmarsjen - 70, 1940 Museet -60, infomøte museet - 45, vegvesenet - 30, HV 14 – 50, krigshistorisk seminar -60.) Godt jobbet.


Det er viktig for foreningens drift at vi er synlige i det krigshistoriske miljøet og holder foredrag ved passende anledninger.

Reiser/Turer

I 2015 har det vært gjennomført to turer i Sjøbergs fotspor. Det er viktig for samholdet og for rekrutering at slike turer blir gjennomført.

Arkiv/Rapporter     Gjennom året har arbeidet fortsatt mot Tyske arkiver (Tyske falne)

Medlemskap; Oladalens Venner er medlem i Falstadfangenes Forening og Helgeland Historielag.

Hjemmeside og facebook;    

Oladalens Venner har hjemmeside. www.oladalens-venner.no    

Bjørn Dahlheim har hatt ansvaret for å holde den oppdatert.  Siden er bra og informativ og den er viktig og kontaktskapende.

Foreningens face-book side har 609 medlemmer og med denne når vi ut til mange.

Museum.   

8. mai 2014 åpnet vi museet på Skjervengan. Dette er et samarbeid mellom Helgeland Museum og Oladalens Venner. Vi har holdt åpent hver søndag og her må vi berømme Odd Kvalfors for standhaftighet. Vi er fremdeles i startfasen og trenger dugnadsånd og håper derfor at mange vil hjelpe oss i tiden som kommer.

Museet blir et møtested for krigshistoriske interesserte. Vi har faste dugnadsdag på tirsdager kl 18.00.

Framtid;

Arbeidet mot arkiver i inn og utland pågår kontinuerlig. Arkivene må bearbeides og katalogiseres. Her ligger det mye arbeid og venter, men som må prioriteres.

(vi har nå startet med elektronisk registrering av gjenstander m bilder og tekst.

Vi håper dessuten på et godt og fruktbart samarbeid med nasjonalparkstyret slik at flere kan få oppleve natur og historie på en fin måte i Oladalen og Skjørlegda. I sommer blir det også behov for dugnad på Museet og i Oladalen.

Arbeide med rekruttering og å få flere betalende medlemmer.

Ha årlige turer i Sjøbergs fotspor, her er det flere alternativer å velge mellom.

14.03.2016 Bjørn Dahlheim 

Din overskrift

Referat fra årsmøte

Oladalens Venner

15/03-2016

 

Saksliste:

1 Åpning              

- Årsmøte avholdes i museumslokalene, Skjervengan Leir. 13 menn og 2 kvinner til stede.

- Styreleder deler ut saksliste til samtlige. Innkalling godkjennes.

2 Valg av møteleder, som ble Oskar Fagervik.

3 Årsmelding leses opp.

-           Økning av antall betalende medlemmer fra ca 60 i 2014 til 79 i 2015.

-           Har holdt foredrag for rundt 1000 personer i 2015, herav ca 450 besøkende på museet.

4 Regnskap

-           Regnskapet leses opp av Frank Arne N. Noen kopier deles ut for gjennomlesing. Revisor Jonas Johnsen.

-           Vi må blir flinkere til å finne steder å søke tilskudd fra. Ordlyd må vinkles mot aktiviteter for ungdom (foredrag for skoleklasse f.eks.).

-           Budsjett for kommende år legges frem.

Kort oppsummert: Inntekter; 68000,-                           Utgifter; 107500,-

Budsjettert med et underskudd på -39500,-   der mesteparten er planlagt brukt til å høyne sikkerheten til museet (alarm, videoovervåkning etc)

                Ingen videre spørsmål ang. budsjettet.

5 Vedtekter for Oladalens venner

-           Endringer i vedtekter leses opp av Valter.

-           Forslag til endring i § 9. Oppløsning: Det bør spesifiseres at objekter utlånt til foreningen/museet tilfaller opprinnelig eier ved en evt. oppløsning av foreningen. Dette vil bli styrt/ivaretatt av registreringsprogrammet.

-           Nye vedtekter godkjennes enstemmig ved håndsopprekning.

6 Kontingent for 2016

-           Kontingent på kr 100,- videreføres i 2016.

7 Planer for fremtiden/aktiviteter

-           Oskar legger frem aktivitetsplaner, bl.a. turer til Sørvassdalen. Oladalsmarsjen første eller andre helg i juni. Mulig besøk av NRK i forbindelse med filming av dokumentar. Flere foredrag er planlagt i nær fremtid.

-           Ny leder på Vefsn Museum. Kontakt må opprettes.

-           Forslag om å legge ut filmer fra turene i Nasjonalparken på youtube. Bra reklame for Helgeland og foreningen.

-           Er det mulig å arrangere en dame-aften el.l. for å rekruttere flere damer til foreningen?

8 Valg- valgkomite

-           Leder; Bjørn gjenvelges.

-           N.leder; Oskar tar gjenvalg.

-           Kasserer; Frank A er ikke på valg.

-           Sekretær; Ola Johan tar gjenvalg.

-           Valgkomite videreføres til neste år; Aud Heidi Johansen, Anita Flatmo.

9 Eventuelt

-           Oladalsmarsjen: Det påpekes viktighet med en representant fra foreningen som kan fortelle litt om steder/hendelser under pauser i marsjen. Dette ble savnet under marsjen i fjor.

Vi må tenke på tema under årets marsj. Flere forslag nevnes, og styret bør finne ut av dette så snart som mulig.

-           Undergrupper i foreningen må etableres, med ansvar for de forskjellige gjøremål. Det kommer forslag om å arrangere en medlemskveld med tanke på å samle folk til de forskjellige ansvarsområder.

-           Øystein Karstensen undersøker kjøretillatelsen til Oladalshytta. Er avtalen utgått og må det søke på nytt?

 

Årsmelding 2014

Årsmelding for” Oladalens Venner” for året 2014

 

Styret har i 2014 bestått av:

 

Oskar Fagervik, form. Valgt inn i styret i 2003

Bjørn Dahlheim, n.form. Valgt inn i styret i 2009

Jostein Johansen, sekretær. Valg inn i styret i 2012

Andreas Mannerfjord, styremedlem. Valgt inn i styret 2009

Øystein Karstensen, styremedlem. Valgt inn i styret i 2013

Svein Arne Karstensen, styremedlem og regnskapsfører. Valgt inn i styret i 2008

 

Varamedlemmer:

Odd Kvalfors (regnskapsfører).

Tor Andreas Karstensen

 

Hytta i Oladalen;

 

Det har vært liten aktivitet ved hytta i Oladalen for året 2014, men hytta er inspisert noen ganger. Det er viktig at dette arbeidet blir gjort til ulike årstider slik at vi får sett at hytta holder seg

Vi har fått tillatelse til å hugge ved og å drenere bort vann rundt hytta. Dette arbeidet ble påbegynt sommeren 2013 og vi fortsetter med dette sommeren 2015. Oladalen fremstår som et pent og ryddig område.

Hytta er også forsikret.

 

Minnemarkering ved krigsminnesmerket i Stavassdalen ;


Ettersom det var 70 års siden kaptein Sjøbergs død ble det bestemt at det skulle arrangeres en minnemarsj til krigsminnesmerket i Stavassdalen. Dette ble gjort i samarbeid med Stavassdalens Venner og Røde Kors. Turen gikk med start fra Stavassgården og fra Langskardneset. Gruppene møttes ved Stavassætra før man i samlet flokk gikk opp til Røyskattlia. Her ventet rømmegrøt og foredrag ble holdt av Andreas Mannerfjord og Svein Arne Karstensen. Hans Christian og Tor Alvin Wika hadde tatt med seg fiolin og satte stemningen.

170 glade turgåere hadde tatt turen.

 

Medlemmer ;

 

På årsmøtet i 2014 ble det bestemt at kontingenten skulle være kr 100.

Ved utgangen av året 2014 var det 60 betalende medlemmer i Oladalens Venner. Dette er en fin økning fra året før.

Det er hyggelig at vi har flere medlemmer som ikke har direkte tilknytning til distriktet, men som likevel ønsker å støtte oss med medlemskap. Flere bør stå som betalende medlemmer i Oladalens Venner og her bør det jobbes aktivt med rekruttering i året som kommer!

 

Gravminne;

Kaptein Sjøbergs grav på Dolstad kirkegård er stelt samt for Johan Lynghaug og Einar Grannes. Blomster og flagg ble satt ned på 17. mai.

 

Bøkene;

 

Boka «Løytnant Lorentz Langaas forteller – under kaptein Sjøbergs kommando» » kom ut i desember 2014 etter å ha gjennomført boklansering på Kulturverkstedet. Boka fikk et opplag på 1600 bøker og ble trykket i Skien. Boka koster 350 kroner og er på 256 sider.

 

” Rapport fra Kaptein Sjøberg” som ble utgitt våren 2012 selger fremdeles. Boka er å finne på de fleste bokhandlere på Helgeland.  

I 2015 kommer boka til å bli satt ned til 250 kroner.

 

Boklagret er på Oladalens Venners museum på Skjervengan, brakke 22. 

 

DVD;

DVD`en” Tilbakeblikk- Motstandskamp på Helgeland 1941-1944” ble lansert våren 2010 og må betegnes som en suksess. Spilletid 84 min.
Salg av DVD’er fortsatte i 2014 og vi er nå snaret fri for filmer.

Pris kr 300,00. Rolf Solem har vært produsent av filmen.

 

CD;

I løpet av høsten 2012 gikk vi inn i et samarbeid med Randolf Brattlie om utgivelse av intervjuer av sentrale personer og hendelser under krigen. CD samlingen inneholder 4 cd èr og kalles «Minner fra krigstiden på Helgeland» ble trykt i et opplag på 200 og koster kroner 250. I dag er det bare få CD er igjen.

Foredrag;

I 2014 er det holdt mange foredrag om våpentransporten, lokal krigshistorie og om den nye boka. Vi har i dette året hatt over 560 personer som har lyttet til historien. Dette er utrolig bra og er vel med dette det beste året på denne fronten. Mye ros har vi høstet for foredragene og for det arbeidet vi gjør.

Oskar Fagervik hadde foredrag i Stavassdalen for elever fra Kippermoen Ungdomsskole med ca. 150 elever tilstede.

Svein Arne Karstensen og Andreas Mannerfjord holdt foredrag i Stavassdalen i forbindelse med 70 års minnemarkeringen og med de dramatiske junidagene 1944. Her var det hele 170 besøkende.

 

Ellers har Oskar Fagervik holdt foredrag for HelgelandsKraft og Vegvesnet på Stavassgården og for Landsforeningen for hjerte/ lungesyke på HIAS, Heimevernet og for Vefsn bibliotek.

 

Et stort foredrag ble også holdt i Hattfjelldalen, da med fokus på Hattfjelldals rolle under krigen. Her var det 120 personer som hørte på.

 

Det er viktig for foreningens drift at vi er synlige i det krigshistoriske miljøet og holder foredrag ved passende anledninger.

Reiser/Turer

I år har det ikke vært gjennomført noen turer i Sjøbergs fotspor. Dette er første gang siden foreningen ble stiftet. Det er viktig for samholdet og for rekrutering at slike turer blir gjennomført.

Arkiv/Rapporter

Gjennom året har arbeidet fortsatt mot arkiv i Norge og utlandet. Dessuten er det foretatt intervjuer lokalt av folk som hadde tilknytning til motstandsarbeidet.

Intervjuene er hos Oskar Fagervik og skal overføre til museet på Skjervengan.

Medlemskap; Oladalens Venner er medlem i Falstadfangenes Forening og Helgeland Historielag.

Hjemmeside og facebook;

Oladalens Venner har hjemmeside. www.oladalens-venner.no

Bjørn Dahlheim har hatt ansvaret for å holde den oppdatert.   

Siden er bra og informativ og den er viktig og kontaktskapende.

Foreningens face-book side har over 500 medlemmer og med denne når vi ut til mange.

 

Museum

8. mai 2014 åpnet vi museet på Skjervengan. Dette er et samarbeid mellom Helgeland Museum og Oladalens Venner. Vi har holdt åpent hver søndag og her må vi berømme Odd Kvalfors for standhaftighet og Andreas Mannerfjord for ståpå vilje. Vi er fremdeles i startfasen og trenger dugnadsånd og håper derfor at mange vil hjelpe oss i tiden som kommer.

Museet blir et møtested for krigshistoriske interesserte.

 

Framtid;

Arbeidet mot arkiver i inn og utland pågår kontinuerlig. Arkivene må bearbeides og katalogiseres. Her ligger det mye arbeid og venter, men som må prioriteres.

Vi håper dessuten på et godt og fruktbart samarbeid med nasjonalparkstyret slik at flere kan få oppleve natur og historie på en fin måte i Oladalen og Skjørlegda. I sommer blir det også behov for dugnad i Oladalen. Ved skal hogges og det skal dreneres rundt hytta.

I 2015 er det 70 års siden freden og bør derfor markeres.

Arbeid med rekruttering og å få flere betalende medlemmer

Årlig tur i Sjøbergs fotspor, her er det flere alternativer å velge mellom.

 

01. 02. 2015 Oskar Fagervik

Årsmelding 2013

Årsmelding for” Oladalens Venner” for året 2013

 

Styret har i 2013 bestått av:

 

Oskar Fagervik, form. Valgt inn i styret i 2003

Bjørn Dahlheim, n.form. Valgt inn i styret i 2009

Jostein Johansen, sekretær. Valg inn i styret i 2012

Andreas Mannerfjord, styremedlem. Valgt inn i styret 2009

Øystein Karstensen, styremedlem. Valgt inn i styret i 2013

Svein Arne Karstensen, styremedlem og regnskapsfører. Valgt inn i styret i 2008

Varamedlemmer:

Odd Kvalfors (regnskapsfører).

Tor Andreas Karstensen

 

Hytta i Oladalen;

 

Hytta er inspisert en rekke ganger, og nødvendig vedlikehold er gjort.

Vi har nå fått tillatelse til å hugge ved og drenere bort vann rundt hytta. Dette ble gjort sommeren 2013 og Oladalen fremstår i dag som et pent og ryddig område.

Hytta er også forsikret.

 

Oladalsturen 2013 ;


Oladalsturen 2013 ble arrangert søndag 9. Juni.  Dette året gikk ruta fra Sandvikbakken og opp til Skjørlegd-gården – ned til Mølnbekken-Kvannsletta- Litjvatnet og til Oladalen . Det var bare 40 sprekinger som hadde satt av hele dagen for å få seg en fin fjelltur sammen med Oladalens venner og Vefsn Røde Kors. Første stopp var ved Skjørlegdgården der Ørnulf Kibsgaard holdt foredrag om gårdsdrifta. Et kort foredrag ble også holdt på Kvannsletta.

Ved ankomst til Oladalen fikk deltakerne kaffe og pannekaker stekt på bålpanne av gutta i Oladalen. I Oladalen ble det orientert om 5 kvinner og deres innsats under våpentransporten. Flere la heimturen over Holmfjellet til Holmen Gård der de også fikk kjøpt middag. Mange hjelpere medvirket under turen.

 

Medlemmer ;

 

På årsmøtet i 2012 ble det bestemt at kontingenten skulle være kr 100.

Ved utgangen av året 2013 var det 45 betalende medlemmer i Oladalens Venner. Nedgangen skyldes ordningen med Oladalsmarsjen.

Flere bør stå som medlem i Oladalens Venner og her bør det jobbes aktivt med rekruttering i året som kommer!

 

Gravminne;

Kaptein Sjøbergs grav på Dolstad kirkegård er stelt samt for Johan Lynghaug, Einar Grannes og Andreas Solbakken. Blomster og flagg ble satt ned på 17. mai.

 

Bok;

Ny utgivelsen av” Rapport fra Kaptein Sjøberg” som ble utgitt våren 2012 selger fremdeles. Boka er å finne på de fleste bokhandlere på Helgeland. Opplaget var da på 1500.

Boklagret er nå på Skjervengan, brakke 22. 

 

DVD;

DVD`en” Tilbakeblikk- Motstandskamp på Helgeland 1941-1944” ble lansert våren 2010 og må betegnes som en suksess. Spilletid 84 min.
Salg av DVD’er fortsatte i 2013 og vi er nå snaret fri for filmer.

Pris kr 300,00. Rolf Solem har vært produsent av ”filmen.

 

CD;

I løpet av høsten 2012 gikk vi inn i et samarbeid med Randolf Brattlie om utgivelse av intervjuer av sentrale personer og hendelser under krigen. CD samlingen inneholder 4 cd èr og kalles «Minner fra krigstiden på Helgeland» ble trykt i et opplag på 200 og koster kroner 250. I dag er det bare få CD er igjen.

Foredrag;

I 2013 er det holdt få foredrag om våpentransporten og krigshistorie. Oskar Fagervik hadde foredrag i Stavassdalen for elever fra Kippermoen Ungdomsskole med ca. 180 elever fordelt på to dager. Ellers har foreningen holdt foredrag i Oladalen i forbindelse med marsjen.

Foreningen har også fått flere henvendelser fra Falstad og Trondheim der de vi er ønsket som foredragsholdere. Tiden har ikke strukket til og dermed har vi ikke vært der.

Det er viktig for foreningens drift at vi er synlige i det krigshistoriske miljøet og holder foredrag ved passende anledninger.

Reiser/Turer

Andreas, Svein Arne, Odd, Totte, Øystein og Oskar var på rekognoseringstur i Visten i begynnelsen av august. Vi fulgte fotsporene til Kaptein Sjøberg og var innom Almosskardet, Bønådalen, Austerfjorden og Aursletta. Vi fikk bekreftet flere ting og flere spørsmål åpnet seg, så vi må nok tilbake til dette området.

Dette er viktige turer for å forstå sammenhengen for våpentransporten.

Arkiv/Rapporter

Gjennom året har arbeidet fortsatt mot arkiv i Norge og utlandet. Dessuten er det foretatt intervjuer lokalt av folk som hadde tilknytning til motstandsarbeidet.

Intervjuene er hos Oskar Fagervik, Mosjøen.

Medlemskap; Oladalens Venner er medlem i Falstadfangenes Forening og Helgeland Historielag.

 

 

Hjemmeside og facebook;

Oladalens Venner har hjemmeside. www.oladalens-venner.no

Bjørn Dahlheim har hatt ansvaret for å holde den oppdatert.   

Sida er bra og informativ og den er utvilsomt viktig og kontaktskapende.

Nylig har foreningen fått egen facebook side og kommer derfor til å nå ut mange flere interesserte.

 

Framtid;

Arbeidet mot arkiver i inn og utland pågår kontinuerlig.  Vi håper dessuten på et godt og fruktbart samarbeid med nasjonalparkstyret slik at flere kan få oppleve natur og historie på en fin måte i Oladalen og Skjørlegda. Forvaltningsplanen for Lomsdal/Visten er viktig for oss.

Morten Jentoft fra NRK ønsker å ta tak i denne saken og lage en dokumentar om Sjøberg og våpentransporten. Forhåpentligvis blir dette utover våren og her må vi bare stille opp.

I juni blir det marsj til Stavassdalen. Her skal Oladalens Venner holde foredrag om Birger Sjøberg og om kamphandlingene som foregikk der 9 – 13 juni 1944. Dette blir et samarbeid mellom Stavassdalens Venner og Røde Kors.

Sommeren 2014 planlegges det en rekognoseringstur i Eiterådalen.

I sommer blir det også behov for dugnad i Oladalen. Ved skal hogges og det skal dreneres rundt hytta.

Vi er også i startfasen til å bygge om nytt museum på Skjervengan. Dette blir et samarbeid mellom Helgeland Museum og Oladalens Venner. Her trenger vi dugnadsånd og håper mange vil hjelpe oss i tiden som kommer. Museet blir et møtested for krigshistoriske interesserte og her blir også møtene våre holdt i fremtiden.

 

08. 03. 2014 Oskar Fagervik

Årsmøte 2013

 

Årsmøte i Oladalens Venner for året 2013

 

13.03.2014

 

 

1 Åpning: Ved Oskar Fagervik

 

Vi har bygget altså Brakke 22. på Skjervengan fram til 15 des. 2015, altså en kontrakt på et og et halvt år. Dette gleder vi oss over og gjør at vi kan komme i gang i mere faste former.

 

2. Valg av møteleder og valg av to som underskriver protokoll.

 

Oskar er valgt til møteleder.

Magne Mikaelsen og Rolf Lorentzen skriver under protokoll.

 

3. Årsmelding ved leder Oskar Fagervik.

 

Oskar orienterer om året som er gått.

Hytta er inspisert og funnet i orden, men det gjenstår litt dreneringsarbeid.

Kun 40 på marsjen kan skyldes et skikkelig dårlig vær dagen før.

Vi får stadig forespørsler om boka vår fra sør i landet, dette må vi prøve å gjøre noe med.

DVD selger fortsatt godt.

Foreningen har fått flere forespørsler om foredrag, som dessverre ikke lot seg gjennomføre, pga, stort arbeidspress.

Vi har også nå fått egen facebook side. Morten Jentoft i NRK er veldig interessert i å lage en dokumentar om våpentransporten og dette er ikke hvem som helst.

Årsmelding godkjent.

 

4. Regnskap:

 

Regnskap gjennomgått og redegjort for av Svein Arne.

Regnskapet revidert av Kim Haanes 13.03.14 og funnet i orden.

Det ble spurt om budsjett for det nye huset og drifta generelt.

Disse spørsmålene ble besvart på en forståelig og tilfredsstillende måte.

   
 

5. Vedtekter for Oladalens venner.

 

Eventuelt et vedlegg til vedtekter som gjelder samling. Dette kommer inn i paragraf 6, handlingsplan og budsjett. Vedtekter godkjent.

 

 

6. Fastsettelse av kontingenten for 2014.

Denne er satt til kr. 100.-

 

7. Planer for framtiden/aktiviteter.

 

Står i årsberetningen. Vi skal til den 8 mai ha en utstilling, og være klar til å ha åpent hus.

I løpet av året kommer vi med en ny bok.

 

8. Valg- valgkomite.

 

De som er på valg er Oskar, Svein Arne og Jostein,

De ble gjenvalgt.

Etter at styret hadde konstituert seg fikk styret følgende sammensetning:

 

Leder: Oskar Fagervik

N – leder: Bjørn Dahlheim

Sekretær: Jostein Johansen

Styremedlem: Svein Arne Karstensen

Styremedlem: Andreas Mannerfjord

Styremedlem: Øystein Karstensen

 

Vara: Odd Kvalfors

Vara: Tor Andreas Karstensen

 

Valgkomite til neste år er Jan Øystein Pettersen, Arne Greger Fjellbekkmo og Pål Stenhaug.

Årsmelding 2012

Årsmelding for ”Oladalens Venner” for året 2012

 

Styret har i 2012 bestått av:

 

Oskar Fagervik, form. Valgt inn i styret i 2003

Walter Paulsen, n.form. Valgt inn i styret i 2003

Jostein Johansen, sekretær. Valg inn i styret i 2012

Andreas Mannerfjord, styremedlem. Valgt inn i styret 2009

Bjørn Dahlheim, styremedlem. Valgt inn i styret i 2009

Svein Arne Karstensen, styremedlem og regnskapsfører. Valgt inn i styret i 2008

Varamedlemmer:

Odd Kvalfors (regnskapsfører).

Tor Andreas Karstensen

 

Hytta i Oladalen;

 

Hytta er inspisert en rekke ganger, og nødvendig vedlikehold er gjort.

Ved til hytta er fraktet inn på bra vinterføre. Vi har nå fått tillatelse til å hugge ved og drenere bort vann rundt hytta. Dette er et stort fremskritt for oss og vil gjøre vårt arbeid lettere i Oladalen.

 

Oladalsturen 2012 ;

Oladalsturen 2012 ble arrangert søndag 17. Juni.  Dette året gikk ruta fra Sandvikbakken og opp til Skjørlegd-gården – ned til Mølnbekken-Kvannsletta- Litjvatnet og til Oladalen . Det var 105 spreke mennesker som hadde satt av hele dagen for å få seg en fin fjelltur sammen med Oladalens venner og Vefsn Røde Kors. VRK sikret at alle kom vel frem. Ved Kvannsletta hadde Helgeland Museum, ved Håvard Nilsen, et foredrag om Glomfjord raidet.

Ved ankomst til Oladalen fikk deltakerne kaffe og pannekaker stekt på bålpanne av gutta i Oladalen. I Oladalen ble det orientert om forløpet og hendingene rundt majavass-tragedien. Praten gikk lett. Mange la heimturen over Holmfjellet til Holmen. Mange hjelpere medvirket under turen.

Før start ble Ørnulf Kibsgaard takket av som formann. Ørnulf fungerte som konsulent, sammen med Andreas Solbakken, i forbindelse med byggingen av Oladalshytta 2003-2004. I 2005 ble han valgt som nestformann og fra 2006 som formann. Ørnulf har vært leder i foreningen frem til 2012 og han har styrt foreningen med en stødig hånd.

 

Oladalens Venner takker Ørnulf for det arbeidet og engasjementet som er gjort .

Medlemmer ;

 

På årsmøtet i 2012 ble det bestemt at kontingenten skulle være kr 100.

Ved utgangen av året var det 45 betalende medlemmer i Oladalens Venner. Nedgangen skyldes ordningen med Oladalsmarsjen.

Flere bør stå som medlem i Oladalens Venner og her bør det jobbes aktivt i året som kommer !

 

Gravminne;

 

Kaptein Sjøbergs grav på Dolstad kirkegård er stelt samt for Johan Lynghaug, Einar Grannes og Andreas Solbakken. Blomster og flagg ble satt ned på 17. mai.

 

Bok;

Ny utgivelse av ”Rapport fra Kaptein Sjøberg” er utgitt våren 2012. Opplaget er på 1500. Boklagret har vært hos Svein Arne Karstensen. Boka selger bra og finnes på de fleste bokhandlere på Helgeland.

 

DVD ;

 

DVD`en ”Tilbakeblikk- Motstandskamp på Helgeland 1941-1944” ble lansert våren 2010 og må betegnes som en suksess. Spilletid 84 min.
Salg av DVD’er fortsatte i 2012 og vi er nå fri for filmer. Flere filmer blir derfor produsert.

Pris kr 300,00. Rolf Solem har vært produsent av ”filmen.

 

CD;

I løpet av høsten 2012 gikk vi inn i et samarbeid med Randolf Brattlie om utgivelse av intervjuer av sentrale personer og hendelser under krigen. CD samlingen inneholder 4 cd èr og kalles «Minner fra krigstiden på Helgeland» ble trykt i et opplag på 200 og koster kroner 250.

Foredrag;

Også i 2012 er det holdt mange foredrag om våpentransporten. Spesielt har Oskar Fagervik vært med. Her kan nevnes orienteringer i Oladalen, Stavassdalen hvor det var 150 ungdomsskoleelever tilstede ved ett tilfelle og ett foredrag for frivillighetssentralen, foredrag på kulturverkstedet i forbindelse med 70 års markeringen av majavasstragedien.

I løpet av våren 2012 gikk det et radioprogram på svensk radio om kaptein Sjøberg. Dette kom i stand etter at Oladalens Venner var i Vilhelmina høsten 2011. Andreas Mannerfjord holder fremdeles kontakt med svenskene.

 I oktober reiste Svein Arne Karsten og Oskar Fagervik til Falstad for å være med på med Falstadseminaret. Her holdt vi også foredrag med mange av Norges mest kjente krigshistorikere. Dette var årets høydepunkt og god reklame for Oladalens Venner.

Reiser/Turer

Andreas, Jostein, Svein Arne og Oskar var på rekognoseringstur gjennom Velfjordskardet – Lomsdalen – Strompdalen og ned til Storbørja i august. Vi fulgte fotsporene til Kaptein Sjøberg og fikk dokumentert mye. Dette er viktige turer for å forstå sammenhengen for våpentransporten.

I begynnelsen av september reiste Svein Arne og Oskar til Shetland. Vi fikk kontakt med museet i Scalloway og med arkivet i Lerwick. Mange bilder ble tatt og kontakter ble knyttet. Reisen var i regi av pensjonistskolen på Sømna.

 

 

Arkiv/Rapporter

Gjennom året har arbeidet fortsatt mot arkiv i Norge og utlandet. Dessuten er det foretatt intervjuer lokalt av folk som var med i motstandsarbeidet. Intervjuene er hos Oskar Fagervik, Mosjøen.

Medlemskap; Oladalens Venner er medlem i Falstadfangenes Forening og Helgeland Historielag.

Hjemmeside;

Oladalens Venner har hjemmeside. www.oladalens-venner.no

Bjørn Dahlheim har stått for å holde den oppdatert.   

Sida er etter hvert blitt bra, og er utvilsomt viktig og kontaktskapende.

 

Framtid;

Arbeidet mot arkiver i inn og utland pågår kontinuerlig.  Vi håper dessuten på et godt og fruktbart samarbeid med nasjonalparkstyret slik at flere kan få oppleve natur og historie på en fin måte i Oladalen og Skjørlegda. Spesielt viktig blir den nye forvaltningsplanen for Lomsdal/Visten.

Sommeren 2013 planlegges det en rekognoseringstur gjennom Sørvassdalen, N – Austerfjordvatn, Kronglevatn og ned til Bønå i Visten. Dette området var en sentral transportrute gjennom hele krigen.

I sommer blir det også behov for dugnad i Oladalen. Ved skal hogges og det skal dreneres rundt hytta.

Vi er også i startfasen til å bygge om nytt museum på Skjervengan (depotet for HV-14). Dette blir et samarbeid med Mosjøen krigsminnesamling og Oladalens Venner. Her trenger vi dugnadsånd. Museet blir et møtested for krigshistoriske interesserte og her blir også møtene våre holdt i fremtiden. Navnet på bygget blir Helgeland Krigshistoriske Senter.

 

26. 02. 2013 Oskar Fagervik

Årsmelding 2011

Årsmelding for ”Oladalens Venner” for året 2011

 

 

 

Styret har i 2011 bestått av:

 

Ørnulf Kibsgaard , formann. Valgt inn i styret 2005

Oskar Fagervik , n. form. Valgt inn i styret i 2003

Walter Paulsen, styremedlem. Valgt inn i styret i 2003

Andreas Mannerfjord. Valgt inn i styret 2009

Bjørn Dahlheim, styremedlem. Valgt inn i styret i 2009

Svein Arne Karstensen , sekretær. Valgt inn i styret i 2008

Varamedlemmer: 

Odd Kvalfors ( regnskapsfører).

Bjørn Ståle Hansen

 

 

Hytta i Oladalen;

 

Hytta er inspisert en rekke ganger, og nødvendig vedlikehold er gjort.

Ved til hytta er fraktet inn på bra vinterføre. Det er et stort problem at vi årlig må frakte ved inn utenfra. Tørrgran og snøbrekk utgjør flere tusen kbm i Skjørlegdområdet !

 

 

Oladalsturen 2011 :

Dette året gikk ruta fra Sandvikbakken langs Skjørlegdelva-Kvannsletta- Litjvatnet og til Oladalen. Oskar Fagervik ledet turen.Det var svært varmt på turdagen.  Ca 60 deltok. Eldste deltaker var Kristian Halse (83) fra Mosjøen. Gledelig var det at folk fra Levangerområdet deltok, Atle Sand og Einar Sve. Ved ankomst til Oladalen fikk deltakerne kaffe og vafler stekt av Svein Arne Karstensen inne i hytta i sterk varme. I Oladalen ble det  orientert om hytta, bombekasterne og byggeprosessen. Praten gikk lett. Mange la heimturen over Holmfjellet til Holmen. Mange hjelpere medvirket under turen. Stor takk.

 

 

Hjemmeside;

 

Oladalens Venner har hjemmeside. www.oladalens-venner.no

Bjørn Dahlheim har stått for å holde den oppdatert.   

Sida er blitt bra, og er utvilsomt viktig og kontakt skapende da flere tar kontakt.

 

 

Medlemmer ;

 

På årsmøtet i 2011 ble det bestemt at kontingenten skulle være kr 100.

Ved utgangen av året var det 55 betalende medlemmer i Oladalens Venner.

Flere bør stå som medlem i Oladalens Venner!

 

                     

Gravminne;

 

Kaptein Sjøbergs grav på Dolstad kirkegård er stelt samt for Johan Lynghaug og Einar Grannes. Blomster og flagg ble satt ned på 17. mai. På julekvelden var det lys.

 

 

DVD ;

 

DVD`en ”Tilbakeblikk- Motstandskamp på Helgeland 1941-1944” ble lansert våren 2010 og må  betegnes som en suksess. Spilletid 84 min.
Salg av DVDer fortsatte i 2011.

Pris kr 300,00. Rolf Solem har vært produsent av denne ”filmen, og skal ha mye takk for en fin innsats.

 

Bokutgivelsen;

Boka ”Rapport fra Kaptein Sjøberg” fra 8. juli 1943 kom fra trykkeriet 1. sept. Boka er trykt i 1000 eksemplarer.  Det har vært et nært og godt samarbeidet med trykkeriet Prinfo Rønnes Trykk A/S. Boka ble lansert på Kulturverkstedet 8. september med godt frammøte. Ca 1. desember var boka så å si utsolgt fra lageret. Det er Oskar Fagervik som har fått reinskrevet rapporten fra Kaptein Sjøberg. Mange har hjulpet til med informasjon og bilder, noe vi setter stor pris på. Mye arbeid er utført i salg og markedsføring. Salgsplakat er laget, satt opp og sendt ut elektronisk. Boklageret har vært hos Svein Arne Karstensen.

 

Foredrag;

Også i 2011 er det holdt mange foredrag om våpentransporten. Spesielt har Oskar Fagervik vært med. Her kan nevnes orienteringer på Lånan, Nevernes, Oladalen, Stavassdalen hvor det var 180 ungdomsskoleelever tilstede ved ett høve. Oladalens Venner var også med 17. november ved arrangement i Vilhelmina i regi av Ewa Hed og Agneta Matsson. Her møtte vi mange interessante mennesker. Etterfølgende dag var det befaring i Kultsjødalen med besøk i Bognes og ved Sjøbergs ”stuga” ved Bielitesjøen.

 

Arkiv/Rapporter

Gjennom året har arbeidet fortsatt mot arkiv i Norge og utlandet. Dessuten er det foretatt mange interjuver lokalt av folk som var med i motstandsarbeidet. Intervjuene er hos Oskar Fagervik, Mosjøen.

Medlemskap; Oladalens Venner er medlem i Falstadfangenes Forening og Helgeland Historielag.

 

Framtid;

Ny utgivelse av ”Rapport fra Kaptein Sjøberg” er forestående våren 2012. Dessuten er det planer om flere fordrag samt arbeid mot arkiv i inn og utland. Vi har søkt Statskog om å få bygd opp den andre skogstua i Oladalen med negativt svar. Vi håper på godt og fruktbart samarbeid med  det nye nasjonalparkstyret slik at flere kan få oppleve natur og historie på en fin måte i Oladalen og Skjørlegda.

01.03.2012 Ørnulf Kibsgaard

 

Årsmøte 2012

Årsmøte Oladalens Venner 22.02.12

 

1.      Åpning

Ved Ørnulf Kibsgaard

 

2.      Valg av møteleder

Ørnulf valgt til møteleder

 

3.      Valg av to til å underskrive protokoll

Sigmund Kvandal og Magne Mikalsen valgt

 

4.      Årsmelding

Ørnulf leser fra årsmeldingen. Noen endringer ble gjort underveis

ved gjennomgangen av Ørnulf. Dette er små korrigeringer.

Nøkkel til “stugan” i Kultsjødalen ble overlevert til Oladalens Venner.

            Minnestein til Tobias Skog, hva skal gjøres, er dette en oppgave for OV?

8. mai markeringen.  OV stilte opp og var representert ved tilstelningen.

Ellers var det ingen kommentarer til årsmeldingen. Godkjent

 

5.      Regnskap

Formannen har sittet med ansvaret for kontroll av kontoene.

OV har fått nytt data program for å få til en mer oversiktlig oversikt.

Svein Arne leser og gjennomgår regnskapet

Revisor Sveinulf Herring har revidert regnskapet og funnet det i orden 21.02.12

Regnskapet ble godkjent av årsmøte

 

6.     Vedtekter

Noen små forandringer er gjort fra forrige år samt at norsken er fornyet

Ørnulf gjennomgår vedtektene

Kommentarer:

Bør alle være på valg samtidig? Skal det deles inn i 1 og 2 års perioder?

Dette gjelder for paragraf 2. Styret må finne ut en ny ordning for dette

og skal og behandles på neste årsmøte.

Kommentar: Paragraf 6. Annonsering bør være 2 uker før årsmøtet.

 

7.     Fastsettelse av årskontigent

Forslaget fra styret var på 100 kroner og ble godkjent av årsmøtet.

Turen til Oladalen skal ikke være en medlemskontingent, men en turavgift.

Dette ble godkjent av styret.

 

8.     Aktiviteter i 2012

Kort info fra Ørnulf

Nytt opplag av bøker 1500. Trykkes i mars slik at vi har dette til påske.

OV har blitt kontaktet av VI menn. Her skal det lages en artikkel om Sjøberg.

Mange foredrag skal avvikles i løpet av året.

Oladalsmarsjen i juni. Kan denne gå gjennom den gamle Skjørlegda gården.

Her må det søkes om merking av ny trase.

Tur til Shetland i begynnelsen av september.

Dette i regi av Sømna Pensjonistskole  (Tom Bakken).

Påmelding innen 13. juni.

Innsamling og registrering av arkiv.

 

9.      Valg

Valgkomitéen har bestått av Rolf Lorentzen og Arne Fjellbekkmo.

Forslag til valg av styret:

Walter Paulsen, Oskar Fagervik, Svein Arne Karstensen, Bjørn Dahlheim,

Andreas Mannerfjord og Jostein Johansen (Ny)

Vara 1: Odd Kvalfors, valgt

Vara 2: Tor Andreas Karstensen valgt etter avstemming

Valg av formann: Forslag fra valgkomiteen Oskar Fagervik.

Oskar valgt til formann av årsmøtet.

Valg av valgkomité: Arne Fjellbekkmo og Jan Øystein Petersen valgt for 1 år.

 

Styret blir da

Leder: Oskar Fagervik

N-leder: Walter Paulsen

Sekretær: Jostein Johansen

Styremedlem og kasserer: Svein Arne Karstensen

Styremedlem og webansvarlig: Bjørn Dahlheim

Styremedlem og materiellansvarlig: Andreas Mannerfjord

Vara: Odd Kvalfors

Vara: Tor Andreas Karstensen

 

 

 

10.  Evt

Boka er sendt til kongen og vi har fått takk fra Det kongelige hoff

Avslag på søknad om bygging av hytte nr. 2

            Ørnulf leste opp avslaget fra Statskog. Hva gjør vi i OV videre?

            Ørnulf får fullmakt av årsmøtet til å sende brev til nasjonalparkstyret

            og orientere om denne saken. Vi ber om råd i saken.

Ørnulf takket for seg.

 

 

 

 

 

 

Årsmelding 2010

Årsmelding for ”Oladalens Venner” for året 2010

 

 

 

Styret har i 2010 bestått av:

Ørnulf Kibsgaard , formann. Valgt inn i styret 2005

Oskar Fagervik , n.form. Valgt inn i styret i 2003

Walter Paulsen, regnskapsf/ styremedlem. Valgt inn i styret i 2003

Andreas Mannerfjord , sekretær. Valgt inn i styret 2009

Bjørn Dahlheim, styremedlem. Valgt inn i styret i 2009

Svein Arne Karstensen , styremedlem. Valgt inn i styret i 2008

          

 Varam:  Odd Kvalfors og Thor Andreas Karstensen

 

Hytta i Oladalen; Hytta er inspisert en rekke ganger, og nødvendig vedlikehold er gjort.

 Ved til hytta er fraktet opp av Oddgeir Johansen.

 

Oladalsturen 2010 :
Dette året gikk ruta fra Holmen gård, over Holmfjellet og ned til Oladalen.

Ørnulf Kibsgaard og Trine Holmen ønsket deltagerne velkommen.

 

Kl 09.30 gikk startsuddet og 30 spreke turgåere sprang opp fjellsiden.

Oppe på fjellet ble turgåerne møtt av Oskar Fagervik og Svein-Arne Karstensen fra Oladalens-Venner. Underveis til Oladalen ble det fortalt om noen hendelser fra krigens dager. I Oladalen holdt Andreas Mannerfjord foredrag om Kaptein Sjøberg. Det ble en minneverdig tur for alle som hadde møtt opp. Kaffe og vafler fikk gjestene servert.


Hjemmeside; Oladalens Venner har hjemmeside. www.oladalens-venner.no

 Bjørn Dahlheim har stått for å holde den oppdatert.   

 Sida er etter hvert blitt bra, og er utvilsomt viktig og kontaktskapende.

 

Medlemmer ; På årsmøtet i 2010 ble det bestemt at årskontingenten skulle være kr 100.

Ved utgangen av året var det 70 medlemmer i Oladalens Venner. Dette er alt for lite og noe som må jobbes mye med.

                       

Gravminne; Kaptein Sjøbergs grav på Dolstad kirkegård er stelt samt hos Johan Lynghaug og Einar Grannes. Blomstene ble satt ned like før 17. mai. I samband med Andreas Solbakkens begravelse ble gravene pyntet og markert med det norske flagg.

  

Annet

DVD`en ”Tilbakeblikk- Motstandskamp på Helgeland 1941-1944” ble lansert våren 2010 og må nok betegnes som en suksess. Vi har solgt filmer fra Finmark i nord til Agder i sør.

Vi har mottatt et hyggelig takkebrev fra Kong Harald for julegaven.

Rolf Solem har jobbet mye med denne filmen og skal ha takk for en strålende innsats.

Oladalens Venner hadde også arrangert tur til Lånan i juli i strålende sommervær med god deltakelse hvor det var ca 55 deltakere.

I samband med 9. april arrangementet på Kulturverkstedet var OV medarrangør.

Det var svært god oppslutning om arrangementet og fine tilbakemeldinger.

I forbindelse med Grane-dagene hadde Oladalens Venner foredrag på Stavassgården hvor det var 120 frammøtte.

 Vi har også hatt foredrag på Holmen gård i forbindelse med marsjen. I tilegg har vi mottatt ønske om foredrag på Nevernes.

Arkiv

Gjennom året har arbeidet fortsatt mot arkiv i Norge og utlandet. Dessuten er det foretatt mange interjuver lokalt av folk som var med i motstandsarbeidet.

Intervjuene er hos Oskar Fagervik.

 

14.02.2011 Ørnulf Kibsgaard

Referat årsmøte 2010

             Årsmøtet i Oladalens Venner på Jacobsenbrygga.

 

             Dato: 16.02.2011

 

1.       Åpning. Ørnulf Kibsgaard åpnet møtet og ble valgt til møteleder.

 

2.       Minneord over Andreas Solbakken som døde 28.08.2010

 

3.       Årsmeldingen for 2010

               Her kom man inn på turen til Oladalen

 Tur til Lånan med 55 stk

 Produksjon av DVD om motstandskampen på Helgeland

 Møte med Grane kommune i november om bygging av hytter i Oladalen og Stavassdalen

Arbeidet med kaptein Sjøbergs rapport

Innsamling av historisk materiale

Foredrag i Stavassdalen for skolelever

1940-arrangement på Kulturverkstedet

 

4.       Regnskap for driftsåret 2010

               innestående midler i bank pr 31.12. 2010 er kr 93265,71

Regnskapet er revidert av Sveinulv Herring

Regnskapet godkjent

 

 

5.       Vedtekter

Nåværende vedtekter ble diskutert.

Paragraf 2 ble spesielt omtalt. For mange av styret er på valg samtidig!

Det nye styret får i oppgave å ta en grundig gjennomgang av vedtektene.

Dersom OV opphører bør det også tenkes grundig igjennom hvem som skal

overta hytta i Oladalen, materiell og pengemidler.

 

6.       Kontigenten for 2011 ble bestemt til kr 100,00

 

7.       Planer 2011

               Tur til Oladalen 12. juni med start på Sandvikbakken

Bokutgivning, Kaptein Sjøbergs rapport til sommeren

Arbeid med få satt opp hyttene nevnt overfor

Foredrager om våpentransporten

Arbeid med heimesida til OV

 

8.       Valg

       Etter valget består styret av følgende:

       Ørnulf Kibsgaard, leder og kasserer

       Oskar Fagervik,nestleder

       Svein Arne Karstensen, sekretær

       Andreas Mannerfjord, styremedlem

         Walter Paulsen, styremedlem

       Bjørn Dahlheim, styremedlem

       Odd Kvalfors, varamedlem/regskapsfører

       Bjørn Ståle Hansen, varamedlem

 

Referent; Andreas Mannerfjord

Årsmelding 2009

Årsmelding for ”Oladalens Venner” for året 2009

 

 

 

 Styret har i 2009 bestått av:

  Ørnulf Kibsgaard, formann. Valgt inn i styret 2005

  Walter Paulsen, n.form/regnskapsf. Valgt inn i styret i 2003

  Oskar Fagervik, sekretær. Valgt inn i styret i 2003

  Svein Arne Karstensen, styremedlem. Valgt inn i styret i 2008

  Rolf Lorentzen, styremedlem. Valgt inn i styret i 2005

  Rolf Gunnar Aanes, styremedlem. Valgt inn i styret i 2003       

  Varam.:   Bjørn Dahlheim

                 Andreas Mannerfjord

 

Hytta i Oladalen; Hytta er inspisert en rekke ganger, og nødvendig vedlikehold er gjort.

 Ved til hytta er en egen sak som er til stor forargelse og undring.

 

Oladalsturen 2009 : I år ble den første organiserte fellesturen i den nye nasjonalparken Lomsdalen/Visten arrangert i regi av Oladalens Venner. Det tidligere Skjørlegda naturreservat er nå innlemmet i nasjonalparken.
Dette året kunne man velge å gå mellom to ruter. Den ene ruta gikk fra Holmen gård, over Holmfjellet og ned til Oladalen. Guide over fjellet var Trine Holmen og Arne Mosheim.
Den andre ruta gikk fra Sandvikbakken, opp skjørlegda og frem til Oladalen.
Langs denne ruta var det innlagt flere stopp med forskjellige foredrag.
Ørnulf Kibsgaard fortalte om vannets betydning for det livet vi lever og Bjørnar Holmen orienterte om bosetting og skogen i dalen.
Årets tema i Oladalen var om telegrafistene og sambandet. Oskar Fagervik snakket om telegrafistene, og om de utfordringer de hadde. Svein Arne Karstensen tok for seg den tekniske biten om telegrafi og radiosending.
Oddgeir Johansen hadde for anledningen med seg en radiosender og han hadde under foredragene kontakt med både Berlin og London. Dette er vel kanskje den første gangen der har vært kontakt med England siden 1944 og det var et meget artig innslag som mange satte pris på. 
71 personer deltok på årets marsj.

 

Hjemmeside; Oladalens Venner har hjemmeside. www.oladalens-venner.no

 Bjørn Dahlheim har stått for å holde den oppdatert.   

 Sida er etter hvert blitt bra, og er utvilsomt viktig.

 

Medlemmer ; På årsmøtet i 2009 ble det bestemt at årskontingenten skulle være kr 100.

Ved utgangen av året var det 58 medlemmer i Oladalens Venner.

                       

Gravminne; Kaptein Sjøbergs grav på Dolstad kirkegård er stelt samt at blomster er

 satt ned her og det samme gjelder for Johan Lynghaug og Einar Grannes. Blomstene ble satt ned like før 17. mai.

  

Annet; Flere historiske rapporter om motstandskampen er anskaffet fra Hjemmefrontmuseet.

Heimefrontmuseet er besøkt og vi opprettholder kontakten. Rapportene er hos Oskar Fagervik, Skjervengan.         

 Arbeidet med bearbeiding av videoopptak fra innvielsen i 2004 er nesten ferdig og filmen blir lansert våren 2010. Rolf Solem har jobbet mye med denne filmen og skal ha takk for en strålende innsats så langt.

Oladalens Venner hadde også arrangert tur til Lånan i juli i strålende sommer vær. Det ble to turer med 127 deltagere. Interessen var meget stor og vi kunne fylt to båter til.

OV hadde med som gaver til Lånan bøker om våpentransporten samt et nytt kart over

rutene til Træna og Lånan under krigen laget av NROF Alstahaug.

Referat årsmøte 2009Årsmøte i Oladalens Venner

11.02.2010

Jacobsenbrygga, Sjøgata i Mosjøen

 

1.       Åpning.

Formann Ørnulf Kibsgaard åpnet møtet. Gjennomgang av sakslista.

 

2.       Valg av møteleder.

Ørnulf  Kibsgaard ble valgt.

 

3.       Årsmelding 2009.

Ørnulf Kibsgaard og Oskar Fagervik fortalte om Lånan turen som vi arrangerte! En meget vellykket tur! Det var mye feriefolk som ikke kom med pga. etterspørselen og for lite plass på båten, og dette gjelder også på Lånan! Kibsgaard fortalte om det fine arbeidet som Alf Fagerbakk har gjort rundt støtten på Sandvikbakken og det samme med den nye flaggstangen som er satt opp der.

Oskar Fagervik   og Svein-Arne Karstensen fortalte om turen til Oslo (hjemmefrontsmuseet) som ga en del dokumenter tilbake! Her møtte bla.  Gunnar Sønsteby. Kibsgaard fortalte om filmen vi holder på og lage. Det er lagt mye arbeid i dette prosjektet!  

Årsmeldingen ble godkjent. 

4.       Regnskap.

Walter gjennomgikk regnskapet.

Forsikring på hytten er kr 650:-/år (fullverdi kr 370 000)

Sveinulf Herring har revidert regnskapet og funnet det i orden.

Regnskapet ble godkjent av årsmøtet.

 

 

5.       Nye vedtekter for Oladalens Venner.

              Ørnulf gjennomgikk de nye vedtektene fra i fjor.

              Det bør være to varamenn til styret, og dessuten velges valgkomité hvert år.

              Valgkomité: Leder, Arne Fjellbekkmo og Rolf Lorentzen.

     

 

 

 

6.        

Fastsettelse av kontingenten for 2010

Kontingenten foreslås 100 kroner for året 2010.

Dette ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.

 

 

7.       Planer for fremtiden/ Aktiviteter i 2010.

Oladalstur blir 6. Juni. Vi går opp i fra Holmen.  Start kl: 10.00. Få til møte med Trine Holmen om eventuelt arrangement om lørdagen før turen!?

Oskar fortalte om Dvd`n. Pengene fra dette kan kanskje bidra till hytte nr: 2.

Tur til Lånan blir 26. Juni.  

Oskar fortalte om søknaden angående veden til hytta. Søknaden ventes tilbake denne uke. Da får vi sannsynlig en helg på oss å kjøre opp veden.

Walter Paulsen mener at vi burde heve hytta! Dette pga hytta har seget! Hytta står på påler.

Det ble også snakket om en tur til Saxnäs til Sjøbergs hytte.

Forslag om foredrag om 1940 felttoget på kulturverksted 9 april (70 år i år!)

 

8.       Eventuelt utgår!

 

 

9.       Valg.

Valg av styremedlem på 2 år: Walter Paulsen, Sven-Arne Karstensen,
Bjørn Dahlheim og Andreas Mannerfjord  ble valgt.

Valg av vara: Odd Kvalfors og Thor Andreas Karstensen ble valgt.

Valg av formann: Ørnulf Kibsgaard ble valgt.

 

 

 

          Det var 16 frammøtte på dette årsmøtet.

 

Årsmelding 2008

Årsmelding for ”Oladalens Venner” for året 2008

 

Årsmøte 2008 ble holdt på ”Jacobsenbrygga” den 18. februar

 

Etter valgene i 2008 har styret bestått av;
Ørnulf Kibsgaard, formann

Walter Paulsen, n.form/regnskapsf.

Oskar Fagervik, sekretær
Svein Arne Karstensen

Rolf Lorentzen,      

Rolf Gunnar Aanes,        


Varam. ; Børn Dahlheim

               Andreas Mannerfjord

 

Hytta i Oladalen; Hytta er inspisert en rekke ganger, og nødvendig vedlikehold er gjort. Hytta er assurert.

Ved til hytta er en egen sak som er til stor forargelse og undring.

 

  Oladalsturen 2008. Denne fant sted søndag 8. juni med start på Sandvikbakken,  Eiterådalen. Ca 80 deltok på turen som fant sted i svært fint vær.

Før start ble Alf Fagerbakk avtakket for sin innsats i ”Oladalsprosjektet”.

Varaordfører Mildrid Søbstad framførte velvalgte ord om krigen.

Hun la ned blomster ved bautaen og hilste fra Vefsn kommune.

                       
Under turen var det på turen faginnslag av Kjell Jacobsen om Skjørlegda.

Knut Skorpen tok for seg CO2 og skogen mens Ivar Edvardsen foredro om vegetasjonen i området. I Oladalen var det kaffe og vafler og beretning om krigshistoria.

Omtale av Oladals- turen 2008 var også å lese i Helgeland Arbeiderblad.

 

Hjemmeside; Oladalens Venner har hjemmeside. www.oladalens-venner.no

Olav H. Otervik og Bjørn Dahlheim har stått for å holde den oppdatert.  Sida er etter hvert blitt bra, og er utvilsomt viktig.

 

Medlemmer; På årsmøtet i 2008 ble det bestemt at årskontigenten skulle være kr 75. 00.

Ved utgangen av året var det 35 (57) medlemmer i Oladalens Venner. Det er en utfordring å få flere medlemmer! Helst mer enn 100 stk i 2009 !

 

Gravminne; Kaptein Sjøbergs grav på Dolstad kirkegård er stelt samt at blomster er satt ned her og på Einar Grannes sin grav like før 17. mai.

 

Annet;  Flere historiske rapporter om motstandskampen er anskaffet.

Heimefrontmuseet er besøkt to ganger og nyttige kontakter er knyttet.

Rapportene er hos Oskar Fagervik, Skjervengan.

To lavvoer er anskaffet og transportert inn til hytta i Oladalen.

Arbeidet med bearbeiding av videoopptak fra innvielsen i 2004 er på gang. Foredrag avholdt for personale i Statskraft- Hemnes .

Din overskrift
Din overskrift
Din overskrift
Din overskrift
Din overskrift