Heron 1. Mars 1942

 

Oppdraget var følgende:

·          Etablere kontakt med Archer

·          Undersøke nye ruter for våpentransport og landingsplasser

·          Rekruttering av folk

 

Gruppa besto av 5 mann:

Sjef: Asbjørn Knudsen, 28 år fra Drammen

Ole Baarnes, 26 år, hvalfanger fra Larvik

Harald Bugge, 27 år, Vestfold

Hans K. Hansen, 33 år, hvalfanger fra Tønsberg

Telegrafist: Aksel Larsen, 29 år, fra Tromsø

Heron 1 ankommer Auna i Vistenfjorden 14. mars 1942. De har med seg 8 tonn våpen, ammunisjon og proviant.

I løpet av 14 dager har de fått kontakt med Archer og fått kontakt med UK. De etablerer seg med hovedkvarter i Sørvassdalen og finner ny gunstigere landingsplass i Almosen.

Sjef for Heron 1 Asbjørn Knudsen
Din overskrift
Ole Baarnes
Din overskrift
Harald Bugge
Din overskrift
Hans Kristian Hansen
Din overskrift
Telegrafist Aksel Larsen