Bilder av hytta
Tømmeret ble hentet i Steinlia i Eiterådalen sommeren 2003
Tømmeret ble fraktet ned til Skjervengan leir.
Mønsåsen på plass Jan Øystein Petersen Rolf Gunnar Aanes Walter Paulsen
Oppsett av hytta i Oladalen Tømmeret ble fraktet inn med helikopter
Soldater fra HV - 14 hjalp til
Hytta ble åpnet av Linge karene Andreas Solbakken (tv) Anton Telnes Johan Lien
Ca 250 personer møtte på åpninga av hytta.
Linge karene er tilbake på gamle tomter. Det var nå 60 år siden de to hyttene i Oladalen ble brent.