Oladalsturen 2011

                               Tur til krigshytta i Oladalen 2011

 

Årets tur til Oladalen fant sted 1.pinsedag(søndag). Torsdag dro Svein Arne Karstensen og barna, Fredrik og Lena innover i Skjørlægda. De fikk litt av et arbeid med vasking og fjerning av museskitt i hytta. Nå er det et skikkelig museår! Mye av vintermaten har musa funnet i den næringsrike bjørkebarken på trær som ble brekt ned av snøen i vinter.

Fredag kom fire andre oppover til Oladalen. Lørdag ble brukt blant annet til tur til vaktposten/ senderstedet hvor Anton Telnes opererte med sin radiosender i krigsårene. Dette var på ryggen av åsenpartiet mellom Oladalshytta og Storvatnet.

Formannen ringte herfra kl 15 30 til Telnes som ble noe overrasket og rørt. Han fortalte da at Oladalens Venner skulle få radiosenderen som ble brukt der i krigsårene. Den hentet han fra gjemmestedet sommeren 1945. Mange har vært ute etter denne senderen som ble kaldt Berit.

Samme sendertype ble brukt på Kon Tiki ekspedisjonen i 1947 for å holde kontakt med utverdenen.

På lørdag kveld kom 11 soldater fra HV-14 til Oladalen under ledelse av major Rogne.

Turen på søndag startet fra Sandvikbakken i Eiterådalen kl 0900. Her hadde Odd Kvalfors og Tor Andreas Karstensen stått for registreringen av turgåerne. Turen ble ledet av Oskar Fagervik med Rolf Lorentzen hadde baksikring. Varmen gjorde at ”vannbehovet” var stort for de fleste turgåerne.

På denne turen ble det gitt orienteringer. På Kvannsletta fortalte Bjørnar Holmen livfullt om samenes bruk av Skjørlegda. Få har vel slik innsikt om Skjørlegda, naturen, bruk av marka til sætring, hogst etc som Bjørnar Holmen. Tømmeret ble etter hogsten fløtt nedover Skjørlegdelva og videre til sagbrukene langs Vefsna. Siste skogsdrift fant sted i 1934/-35 ble det opplyst.

Ved Litjvasshytta fortalte Kolbjørn Eriksen om den nye nasjonalparken som ble opprettet i 2009.

Mye nytt om lokal forvaltning av nasjonalparker kommer nå, noe Oladalens Venner ser fram til.

Det er etablert nasjonalparkstyre hvor ordfører Kent R. Hanssen, Vevelstad er leder.

De fleste turdeltakerne var i  Oladalen før kl 13 00 etter en tur på 8 km. Noen hadde tatt turen fra Holmen i Eiterådalen. I Oladalen ble det bydd på kaffe og vafler. Her hadde Svein Arne Karstensen og Andreas Mannerfjord gjort en stor innsats i den intense varmen inne i hytta. Vaflene smakte !

Praten kom fort i gang. Eldste deltaker var Kristian Halse, 84 år. En annen deltaker som bør nevnes er Atle Sand fra Ekne. Han har i 15 år samlet inn informasjon om fangene som satt i fangenskap på Falstad utenfor Levanger.

Ved orienteringa i Oladalen foredro Ørnulf Kibsgaard supplert av Oskar Fagervik om historia, skogen, forsyninger, våpen, bombekatere og granatene som ble båret innover fjellene fra Visten til Kvanndalen, Eiterådalen. Fra Storbørja til Eiterådalen og videre, totalt ca 500 stk.

Major Rogne fortalte om HV-14 sin innsatsstyrke Heron. Nytt våpenmateriell og utstyr ble vist fram.

Både hans far og onkel var sterkt engasjer i motstandsarbeidet i krigsårene.

Oppholdet ved Oladalshytta ble avsluttet ved at Bodø Domkor framførte fra CD ”Å eg veit meg eit land”. Dette var det avtalte signalet fra BBC(London) om at Invasjonen på Helgeland var på gang!

Heimturen ble lagt for noen over Holmfjellet til Holmen, samt stien langs Skjørlegdelva tilbake til Sandvikbakken. For de mange deltakerne gav turen mye opplevelse på tross av varmen.

Turløypa kommer i framtida til å bli lagt om. Den kommer til å gå langs den gamle vegen til Skjørlægdgården og på stien videre til Dambekken. Her er det mye lettere å gå enn etter stien til Fjellgården.

 

Ø.K-

Torsdag kveld. Fredrik og Lena på vei til Oladalen. Foto Svein A. Karstensen. (SAK)
Utsikten fra radioplassen til Anton Telnes nytes. Foto: SAK.
Utsikt over Storvatnet. Foto: SAK.
Foto: SAK.
Foto: SAK.
Major Svein R. Rogne orienterer. Foto: SAK.
Den skal tidlig krøkes den som god soldat skal bli. Fredrik Karstensen ønsker seg en slik til jul :) Foto: SAK.
Foto: Svein A. Karsensen.
Foto: Magne Mikalsen.
Foto: Magne Mikalsen.
Atle Sand. Foto: Magne Mikalsen.
Ørnulf Kibsgård forteller om bombekastere som skulle brukes mot Lilleberlin. Foto: Magne Mikalsen.
Foto: Magne Mikalsen