Mange barn var samlet på hoppkanten Bjørn Frodahl tale MHH