Referat fra møtene i Båtlaget
Møtereferater
 Alle Referat frå årsmøtene og styremøtene i  Algrøy Båtlag finn du her.

Om du har problemer med å åpne linken, prøv å høgreklikk og velg Åpne i ny fane / Open in new tab.
Styremøte 26.01.16

Det vart avholdt styremøte i Båtlaget.
Sted: Algrøy Skule

Dato : 26.01.2016 kl. 2015

Følgende Styrerepresentanter var til stede:
Arild Algrøy, Tore Hovland, Geir Fjell, Leif Algrøy og Nils Algrøy, Stian Turøy var ikkje til stede. 

Saksliste:

1)  Årsmøte 2016
2)  Økonomi : Status
3)  Eventuelt

1)  Årsmøte 2016:

Dato for årsmøte 2016 er satt til tysdag 1.mars kl 1930 på Algrøy skule.
Diskuterte litt rundt agenda/saker på Årsmøtet:

- Vedtekter ifm Båteiger. Plikter og rettigheter.
- Båtlagets formål og framtid.
- Eventuell omstrukturering av Båtlaget, og kva eventuellt endringer dette vil føre med seg. Dette vil Arild orientere om på årsmøtet.
- Valg. Stian Turøy og Arild Algrøy går ut av styret. Arild tar kontakt med valgnemda i god tid før Årsmøtet.

2)  Økonomi: Gjekk igjennom status.

3)  Eventuelt:

Fortøyninger /Dårlig vær:  Alle båseigere har ansvar for at båten ligg forsvarlig fortøyd. Vi diskuterte også mulighet er for å forsterke fortøyninger av uteriggere i nord vest av annlegget. Dette kan kanskje hjelpe til med å ”stive av ” annlegget der.

Utleige: Ingen endringer her. Vi oppfordrer igjen  båseigere som skal leige ut båsen sin om å ta kontakt med styret – slik at vi eventuelle folk som står på ventelister kan få ein mulighet til å leige. Dette blir også tatt opp på Årsmøte i mars.

Brannslukkingsapparat: Geir innhenter priser for apparat med kasser. 3 stk på bryggene og 1 stk. i notabua.

Vann til Brygge: Måleren er vanskelig å lese av – vi må vurdere å få bytta vannmåleren.

Strøkasse Salt: Nils sjekker opp ang saltkasse.

Neste møte – Det KAN bli et neste møte før Årsmøtet – Blir eventuellt sendt ut innkalling til dette.

Referent
Nils Algrøy

Styremøte 10.11.15

Referat  frå Styremøte i Algrøy Båtlag.

Det vart avholdt styremøte i Båtlaget.

Sted: Algrøy Skule 

Dato : 10.11.2015 kl. 2030 Følgende Styrerepresentanter var til stede:

Arild Algrøy , Tore Hovland ,Geir Fjell.

 Stian Turøy, Leif Algrøy og Nils Algrøy var ikkje til stede.

Saksliste: 

1) Referat Sist møte 28.09.2015

2) Økonomi : Status på innbetalingar Straum . 

3) Status ventelister

4) Eventuelt

1) Referat : 
Gjekk igjennom møtereferat  frå 28.09 – OK 

2) Økonomi :
Innbetalinger av årsavgift er OK. Noen reaksjoner på strøm regning, men dette vil styret oppklare/rette opp.

3) Status Ventelister : 
Ingen endringer her . Vi oppfordrer igjen  båseigere som skal leige ut båsen sin om å ta kontakt med styret – slik at vi eventuelle folk som står på ventelister kan få ein mulighet til å leige. 

4) Eventuelt :   
Brannslukkingsapparat: Vi innhenter priser for apparat med kasser. 3 stk på bryggene og 1 stk. i notabua.

Vann til Brygge : Vatnet er stengt og måleren er skrevet av.

Støm uttak: Det har vert litt feil informasjon til styret angående hvem som bruker strøm. Det er viktigt at kontaktene merkes med navn og at styret får beskjed om hvem som bruker støm.

Referent Geir Fjell

Styremøte 28.09.15

Det vart avholdt styremøte i Båtlaget .

Sted : Algrøy Skule
Dato : 28.09.2015 kl 2030

Følgende Styrerepresentanter var til stede:
Arild Algrøy, Tore Hovland ,Geir Fjell, Leif Algrøy og Nils Algrøy.
Stian Turøy var ikkje tilstede.

Saksliste:

 1. Referat Sist møte 24.08.2015

 2. Økonomi : Status på innbetalingar Sraum . Budsjettarbeid 2016

 3. Forsikring . Status

 4. Organisering av båtlaget . Sak til Årsmøte 2016.

 5. Oppslag i hamna . Hengelås

 6. Status ventelister

 7. Neste møte

 8. Eventuelt

 1. Referat :
  Gjekk igjennom møtereferat frå 24.08 – OK

   

 2. Økonomi :
  Innbetalinger av årsavgift er OK. Diskuterte litt rundt størrelsen på årsavgift – dette blir også som vanlig diskutert på årsmøte.
  Vi ønsker også at folk skriv opp båsnummeret sitt på innbetaling av årsavgifta .

   

 3. Forsikring :
  Tore har snakka med representant frå TRYG .
  Vi har pr. i dag ein ansvarsforsikring som dekker inntil 10 mill på bryggeannlegget.

   

  Den enkelte båseiger har også plikter her:   § 4. Erstatning :    Algrøy båtlag er ikkje økonomisk ansvarleg for skade på båtar, materiell eller personar innan det området som laget disponerer. Medlemmene pliktar å ansvarsforsikre båtane sine. Ein må oppgi forsikringsselskap på førespurnad frå styret.             

   

  Representanten fra TRYG sa også at det ikkje var behov for dokumentasjon av tilstandskontrollen på bryggeannlegget.

 1. Organisering av båtlaget:
  Vi diskuterte litt rundt eventuell utviding av bryggeannlegget ,og om dette kan medføre endringer også på organiseringa av båtlaget vårt.

 2. Oppslagstavle  i Hamna:
  Det blir nå hengt opp kart over annlegget med navn og tlf nr til den enkelte ,Avfallsplan for havna ,og i tillegg Instruks for tilknytning av båter mot landstrømannlegg . Vi jakter fortsatt på ein god hengelås.

 3. Status Ventelister:
  Ingen endringer her. Vi oppfordrer igjen  båseigere som skal leige ut båsen sin om å ta kontakt med styret – slik at vi eventuelle folk som står på ventelister kan få ein mulighet til å leige.

 4. Neste møte : Neste møte blir 10 november kl 20 00.

 5. Eventuelt:
  Brannslukkingsapparat: Geir skal sjekke opp rundt brannslukkingsapparat . Vi kan eventuelt  få plassert  noen apparat på brygga.
  Vann til Brygge: Vi stenger av vann ned til brygga 15 oktober – dette for å unngå frostskader  i vinter.

   

  Referent Nils Algrøy

Styremøte 24.08.15

Det vart avholdt styremøte i båtlaget .

Sted : Algrøy Skule/ Nyo (hos Nils)

Dato : 24.08.15 kl 20.

Følgende Styrerepresentanter var til stede :

Arild Algrøy , Tore Hovland , Nils Algrøy,

Leif Algrøy , Geir Fjell og Stian Turøy var ikkje tilstede.

Saksliste :

1) Referat sist møte 22.06.15

2) Økonomi – Status på innbetalinger samt diponent konto

3) Dugnader – Gjenståande oppgåver før vinteren .

4) Registrering av båtlaget i Brønnøysund

5) Avfallsplan

6) Status Ventelister

7) Utviding av annlegget

8) Neste møte

9) Eventuelt

1) Sist Møtereferat - ok – Godkjent.

2) Økonomi : Tore har fått fullmakt å disponere kontoen til båtlaget . Tore sjekker også opp på innbetalinger av årsavgift og eventuelt purrer . Strøm og forsikring betales . Tore skal også sjekke opp med forsikringselskapet TRYG at vi har alt i orden mhp dekning osv . Skal i tillegg sjekke opp kva dei krever av tilstandskontroll av annlegget vårt .

3) Gjenståande oppgaver vi skal ta før vinteren : - Få montert opp tavla ferdig med eventuelt plexiglass ,og få hengt opp relevant info på den tavla . –Inspeksjon av fortøyninger forhåpentligvis m/ kamera ( Ove ) –Skaffe nytt hengelås til porten med kode i enden av hengelås .

4) Ang registrering av Båtlaget i Brønnøysund: Vi vil samle inn meir info om dette og legge dette fram i årsmøtet der vi diskuterer fordeler og ulemper med å registrere oss der.

5) Avfallsplan : Algrøy Båtlag har fått tilsendt avfallsplan for båthavna frå Fjell kommune. Det er Fylkeskommunen som har laga denne . Denne avfallsplanen /skjema skal vi også henge opp på infotavla . Men kort sagt er det slik at kvar og ein av oss ,må ta med seg avfall frå båthavna ,og deponere dette på godkjent avfallstasjon .

6) Status Ventelister : Fått ein ny på venteliste siden sist – Trude Stamnes

7) Utviding av annlegget : Intet nytt ang dette. Vi kjem også til å ta denne saka opp på neste årsmøte.

8) Neste Møte : Vi satser på nytt møte 28 september kl 20.

9) Eventuelt : Ingen spesielle saker under dette punktet.

Referent :

NILS ALGRØY

Styremøte 22.06.15

Referat  frå Styremøte i Algrøy Båtlag.

Det vart avholdt styremøte i Båtlaget .

Sted : Algrøy Skule 

Dato : 22.06.2015 kl 20 

Følgende Styrerepresentanter var til stede :

Arild Algrøy, Tore Hovland og Nils Algrøy

Leif Algrøy, Geir Fjell og Stian Turøy var ikkje tilstede.

Saksliste : 

1) Evaluering av Dugnader i Båthavna .

2) Registrering av Algrøy Båtlag i Brønnøysundregistret .

3) Økonomi

4) Båtoppdrag Notabua  Kjølpholmen.

5) Eventuelt

1) Vi har hatt fleire dugnader i båthavna i vår . Har fått utført det meste . Ove Andre har fått sjekka fortøyninger i begynnelsen av mai . Der blei kjetting, kauser, tauverk ,lodd og i tillegg bolter som er festa in fjellet sjekka opp . Dette såg bra ut med lite slitasje . Ove Andre skal prøve å få tak i kamera i oktober – november for å kunne dokumentere tilstanden på fortøyningane vår. Kjempebra jobba av Ove Andre!! Infotavle i havna er  også montert; mangler kun ei plate inni til å henge oppslag på.

2) Registrering ( Eventuelt) av Båtlaget i Brønnøysundregisteret: Har diskutert dette og sjekka opp litt rundt det. For å få registrert oss i Brønnøysundregisteret krev det av oss at vi oppfyller krav til ” Lov om Samvirkeforetak”. Vi ser at ein eventuell registrering har både fordeler og ulemper med seg. 

3) Tore og Steinar Nordveit skal få overdratt Båtlagets Konto til Tore Hovland nå i løpet av sommaren. Årsavgift blei sendt ut ifm innkalling til dugnad tidligare. 

4) Båtoppdrag Kjølpholmen: Arild og Geir med fleire har vært og sett på plassen. Det er gode muligheter til å få eit godt båtoppdrag der. Notlaget har pr. i dag rett å dra opp båt der. Det går eventuelt an å restaurere plassen og leige via Notlaget. Dette må vi sjekke opp meir og diskutere videre på neste møte.

NESTE  MØTE:  Satsa på mandag 24 august 

Referat frå dugnad 05.05.15

Det vart avholdt dugnad i båtlaget .

Sted : Båthavn

Dato : 05.05.15 kl  18.00

8 personer var til stede på dugnaden. Litt regn, men stort sett fint vær

1) Justering av ut-riggere.
- Mange av ut-riggeren hadde forskjøvet seg og dette vart justert og festene vart etter trekt. 
- 30 mm pipe og lang lat-mannsarm.

2) Vasking av brygger.

- Vart ikkje heilt ferdig med dette.
- Det vart brukt 16 liter terrasse renns frå Biltema.
- Må kjøpe 12 l vaske stoff.

3) Info tavle.
- Montert med franske tre skruer.
- Dugnadsleder snakket med Nils Kåre og han skal lage ei tre plate til å feste oppslag på.

4) Vestre del av Kjølpholmen.
 - Deler av styret var på befaring og dette ser ut som eit prosjekt som vi må sette i gang og jobbe med. 

5) Vannledning.
- Denne er skiftet.

6) Busker langs vegen.
- Klippet og stelt.

7) Arbeid som gjenstår.
- Vasking av siste del av bryggene.
- Beisning av brygger.
- Bære opp boss som ligger ved porten. 

Styremøte 04.05.15

Referat frå Styremøte i Algrøy Båtlag 

Det vart avholdt styremøte i båtlaget .

Sted : Algrøy Skule

Dato : 04.05.15 kl  20.

Følgende Styrerepresentanter var til stede : Arild Algrøy , Geir Fjell , Tore Hovland , Leif Algrøy 

Saksliste : 

1)  Val av referent

Lagets sekretær var ikkje til sted derfor vart Geir valgt til referent av styremøte.

2) Dugnad i Havna :

Vi planlegger dugnad  i båthavna  - tysdag 5 mai kl 18. Arbeid som vi satsa på å utføra der  : - Vatn/ Bytte av vannslanger.  o Slangen er kjøpt og klar til montering  - Montering av Stativ/Tavle på Brygga. 

- Tavla vert kjørt bort til havna og er klar for montering.

- Vasking av dekke på brygga for seinare å beise denne . 

- 16 liter vaskestoff er kjøpt inn. o 2 stk bøtter.

- 4 stk vaske kostar.

- Justering av åpninger på utriggere.

- Verktøy og måleband er klart.

- Skrive av strøm målere.

- Kasserer tar dette.

- Verktøy og måleband er klart.

- Sage busker lands vegen. o Dugnadsleder tar med sag.

3) Registrering av båtlaget i Brønnøysund registeret. - Styret vedtar at dette vert gjort.

4) Vestre del av Kjølpholmen til Salgs. - Styret diskuterte denne saka . 

Vi kan  da få mulighet til å utvide båt anlegget og eventuelt få sette båtoppdraget på Nordsida av holmen i stand til bruk får båtlagets medlemmer .  Styret planlegger ein tur ut for å se på plassen ved neste dugnad.

Denne saka blir diskutert videre på neste møte .

5) Eventuelt.

- Gjennomgang av rapport fra Ove Algrøy etter inspeksjon av kjetting og tau. I korte trekk så ser det meget bra ut. Styret har rapporten og interesserte kan få lese denne. 

Styremøte 26.03.15

Det vart avholdt styremøte i båtlaget.

Sted : Algrøy Skule
Dato : 26.03.15 kl  20.
Følgende Styrerepresentanter var til stede :

Arild Algrøy, Geir Fjell, Tore Hovland, Nils Algrøy, 

Saksliste: 

1)  Konstituering av Styret.

Hovedsaken på dette møtet var konstituering av styret .

Leiar og Havnesjef:     Arild Algrøy
Nestleiar:                     Stian Turøy
Kasserer:                     Tore Hovland 
Dugnadsleder:             Geir Fjell 
Skrivar:                        Nils Algrøy

I tillegg består styret av Leif Algrøy – Bygdalagets Representant.

Bjarte Algrøy fortsetter som Båtlagets Webansvarlig.

Tore Hovland som skal ta over som kasserer, må få fullmakt til å disponere konto til bygdalaget. 

2) Inspeksjon av Fortøyininger. 

Ove Andre Algrøy har sagt seg villig til å vere med på sjekk av fortøyninger og tilstand på desse . Vi skal prøve å få tatt bilder av dei enkelte pkt under vatn for å dokumentere dette. Arild tar vidare kontakt med Ove. Det blir sikkert Ove og ein annen dykker som gjer denne inspeksjonen. Om det blir på dugnadsdagen 5 mai ,eller ein annen dag er usikkert. Vi skal også få tegna inn desse fortøyningspunkta  på  et bryggekart.

3) Dugnad i Havna.

Vi planlegger dugnad  i båthavna  - tysdag 5 mai kl 18.
Arbeid som vi satsa på å utføra der  :

- Vatn/ Bytte av Vannslanger 

- Montering av Stativ/Tavle på Brygga .

- Vasking av dekke på brygga for seinare å beise denne . 

Vi satsa på å få sendt ut innkalling til dugnaden når vi sender ut rekning på Årsavgift for 2015 nå i April.

4) Vestre del av Kjølpholmen til Salgs.

Båtlaget er blitt informert om at vestre del av Kjølpholmen – Nord om bryggeannlegget er til salgs .  Styret diskuterte denne saka . Vi kan  da få mulighet til å utvide båtannlegget og eventuelt få sette båtoppdraget på Nordsida av holmen i stand til bruk får båtlagets medlemmer . Denne saka blir diskutert vidare på neste møte.

Neste Møte 4 mai kl 20.00 

Årsmøte 09.03.15

Referat frå årsmøte i Algrøy Båtlag.
Stad: Algrøy skule
Dato: 09.03.15 kl. 19.00.

Følgjande styrerepresentantar var til stades:
Arild Algrøy, Nils Kåre Algrøy, Stian Turøy.
Geir Fjell og Steinar Nordtveit var ikkje til stades.

Representant frå Algrøy Bygdalag, Bjarte Algrøy, var til stades. Det var til saman 12 medlemmer inkludert styret til stades.      

Sak 1 - Val av referent og ordstyrar
Det vart ikkje framlagt nokre kommentarar til innkallinga. Til ordstyrar vart Arild Algrøy vald. Til referent vart Bjarte Algrøy vald.

Sak 2 - Styret si årsmelding
Årsmeldinga vart utdelt og gjennomgått. Årsmøte tok årsmeldinga til orientering.

Sak 3 - Revidert rekneskap
Rekneskap vart utdelt og gjennomgått av ordstyrar.
Merknad: Innbetaling av straum og nokre medlemskontigentar mangla i rekneskapen. Desse er komen inn på konto i starten av det nye året, og vil difor visa på rekneskapen for 2015. Rekneskap vart godkjent med merknad.

Det kom opp forslag om at straumposten i rekneskapen skal delas på ein fast og ein variabel post. Dette for å vise eit riktigare bilete for utgiftene til Algrøy Båtlag.

Det kom også opp forslag om å senda ut medlemskontigent rett etter årsmøte. Dette for å sørge for at kontigent kjem på konto i riktig kalenderår ift. rekneskapen.

Styret tar begge forslaga med i sitt første møte.  

Sak 4 - Budsjett 2015
Medlemskontigent for 2015 vert halde uendra til 500 kroner.
Innmeldingsgebyret vert halde uendra til 3000 kroner. 
 

Sak 5 - Innkomne forslag
Det var ingen innkomne forslag til årsmøte.

Sak 6 - Diverse informasjon frå styret
Det vart informert om instruks for tilknytning av båtar mv. til landstraumanlegg i marina. Denne instruksen er tilgjengelg på Bygdalaget.no under Algrøy Båtlag si fane.

Det vart informert om at det er tilgjengeleg nøklar til notabua for alle medlemmane i Algrøy Båtlag. Det er satt eit depositum på 100 kroner for å få ein slik nøkkel. Kontakt ein i styret om du vil ha nøkkel. Det kom påminning om at vedlikehold av Notabua er ein del av Algrøy Båtlag sitt ansvar.

Styret informerte om arbeidet med å sjekka prisar for inspeksjon av anlegget. Det vart vedteke å prøva å få dette til som dugnad, då prisen er høg for å få dette utført profesjonelt. Ove vil sjekka høve for å låna kamera for å dokumentera ein eventuell inspeksjon. Han kontaktar styret når han veit meir.

Sak 7 - Val av 3 styremedlemmer for 2 år
Av styret var Geir Fjell, Nils Kåre Algrøy og Steinar Nordtveit på val. Nils Kåre Algrøy og Steinar Nordtveit hadde sagt frå seg attval.

Bjørn Stamnes frå valnemda la fram følgjande kandidatforslag:
Geir Fjell - gjenval
Tore Hovland - ny
Nils Algrøy - ny

Årsmøte godkjente valnemda sitt kandidatforslag.

Til informasjon trer Leif Algerøy inn for Bjarte Algrøy i rolla som Algrøy Bygdalag sin representant i Algrøy Båtlag.  

Sak 8 - Val av styrets leiar for 1 år
Bjørn Stamnes frå valnemda la fram følgjande kandidatforslag:
Arild Algrøy - gjenval

Årsmøte godkjente valnemda sitt kandidatforslag.

Sak 9 - Val av revisor
Bjørn Stamnes frå valnemda la fram følgjande kandidatforslag:
Rigmor Algrøy - gjenval

Årsmøte godkjente valnemda sitt kandidatforslag.

Etter dette valget består styret i Algrøy Båtlag av:
Styreleiar (1 år) Arlid Algrøy
Styremedlem (1 år) Stian Turøy
Styremedlem (2 år) Geir Fjell
Styremedlem (2 år) Tore Hovland
Styremedlem (2 år) Nils Algrøy   
Algrøy Bygdalag sin representant Leif Algerøy

Sak 10 - Val av valnemd
Styret la fram følgjande kandidatforslag:
Bjørn Stamnes - gjenval
Ove Algrøy - gjenval

Årsmøte godkjente styret sitt kandidatforslag.

Styremøte 17.02.15

Til stades:
Arild Algrøy, Bjarte Algrøy, Stian Turøy og Nils Kåre Algrøy.

Forfall frå Geir Fjell og Steinar Nordtveit

1. Referat - oppfølging frå sist styremøte.

Geir har sjekka med Valen Marina ang kontroll av bunnfester. Dei anslår det til å koste minimum 25000. Styret avventer saken, og søker å få dette gjort i ein dugnad. Sak vert belyst på årsmøtet

2. Økonomioversikt. Straum og årsavgift.

Kasserar er fråverande på møtet, men har overlevert styret revidert rekneskap for 2014. Utgifter straum og vatn er høge, og inntektene låge då dette ikkje har vore fakturert i 2014. Kasserar opplyser om at 13.400,- er fakturert i 2015 for målt straumforbruk i 2014. 

3. Årsmøte 9 mars

Innkalling med årsmøtesaker mv. Sendast ut ila denne veka

4. Eventuelt

Angåande saltbehaldare langs vegen ned til båthamna. Disse er forvitra; Stian ser om dei har noko på jobben som kan gjere nytten.

Neste styremøte 09.03. kl. 18:30 – like før årsmøte. Ev ekstraordinært møte ved behov.

Referent
Arild Algrøy

Styremøte 12.01.15

Referat fra styremøte i Algrøy Båtlag.

Det vart avholdt styremøte i båtlaget.

Sted: Algrøy skule
Dato: 12.01.15.

Følgende styrerepresentanter var til stede:
Arild Algrøy, Nils Kåre Algrøy og Geir Fjell.
Bjarte Algrøy representant for Bygdalaget

1. Referat.

Gjennomgang av referat frå siste møte.

 Info tavlen er ferdig og levert.

 Vatnet er stengt og tappet ned.

 Nøkler til notabua er laget og interesserte kan ta kontakt med båtlaget, på mail, og få utlevert nøkkel. Det er 100 kr i depositum for nøkkel.

2. Dugnad til våren.

 Kontroll av forankring på bryggene. Vi vil undersøke kva dette vil komme på dersom vi bruker eit autorisert firma.

 Montering av info tavle.

 Montering av vann ledning langs med bryggene.

3. Økonomi.

 Årsavgiften er sendt ut.

 Betaling for strøm vil bli sendt ut.

4. Diverse.

 Styret vil undersøke om det er andre båtlag som har regler for fortøyning. Vi tenker på tau dimensjon, rykk- dempere, elektrisk kabel dimensjon med mer.

 Årsmøte 9 mars 2015 kl.19.00 Algrøy skule.

Neste styremøte: 09.02.15 Kl.20.00

algroybatlag@gmail.com

Styremøte 27.10.14

Referat fra styremøte i Algrøy Båtlag.

Det vart avholdt styremøte i båtlaget.

Sted: Algrøy skule

Dato: 27.10.14.

Følgende styrerepresentanter var til stede:

Arild Algrøy, Nils Kåre Algrøy og Geir Fjell.

Bjarte Algrøy representant for Bygdalaget

1. Referat.

Gjennomgang av referat frå siste møte.

2. Info tavle.

Vi har fått pris og tegning på tavle frå ein leverandør. Dette ser bra ut, men styret vil undersøkje litt hos andre leverandører før vi går til innkjøp av tavle,

3. Vann forsyning.

Vatnet vil bli stengt og tappa ned ca. 01.11.2014.

Dersom noken må ha tilgang på vatn må dette klareres med styret og stenge/tappe ned etter bruk.

4. Notabua.

Det er åpent for medlemmer å låne lagringsplass for diverse småting i bua. Oppbevaring skjer på eige ansvar.

Båtlaget vil få lagt opp nøkler til brukarene.

Neste styremøte: 12.01.15 Kl.20.00

Styremøte 08.09.14

Det vart avholdt styremøte i båtlaget.

Sted: Algrøy skule
Dato: 08.09.14.

Følgende styrerepresentanter var til stede:
Stan Turøy, Arild Algrøy, Nils Kåre Algrøy, Steinar Nordtveit og Geir Fjell.

1. Referat.

Gjennomgang av referat frå siste møte.

2. Tildeling av båtplass.

Ann-Monica Angeltveit er tildelt plass nr. 32 i båthamna.

3. Tilbod om kjøp av halve Kjølpholmen og ytste Kjeholmen.

Algrøy Båtlag har blitt gjord toppmerksam på at desse to holmane er lagt ut for salg.
Vi avventer og ser på muligheten for å utnytta desse holmane.
Dersom det er medlemmar som har meiningar om dette, så er det berre å ta kontakt med styret.

4. Oppsummering av dugnad.

Det har vert litt problem ned vann lekkasje på slangen til ein av vann postane. Vi skal se på dette og utbedre feilen slik at det ikkje skjer igjen.

5. Økonomi første halvår.

Økonomien i laget er relativt god.
Straum forbruket i laget er lest av, men ikkje sendt ut til brukarane.
Årsavgift for 2014 er ikkje sendt ut.

6. Info tavle.

Styret arbeidar med å få lagd ei info tavle og plasere denne på ei av bryggene.
Der skal det vere ei liste over kven som eig båtplasser og anna info.
Det er også planer om å flytte livbøyen ned på denne tavla.

7. Utleige av båtplass.

I henhold til vedtekter skal styret fastsette ein maksimal pris for utleige av båtplasser.
Styret har undersøkt litt kva andre båtlag har og kommet fram til at max leie pr. brygge meter bør ligge på 2000 kr.

Neste styremøte: 27.10.14 Kl.20.00

Styremøte 16.06.2014

Det vart avholdt styremøte i båtlaget.

Sted: Algrøy skule
Dato: 16.06.14.

Følgende styrerepresentanter var til stede:
Arild Algrøy, Nils Kåre Algrøy og Geir Fjell.
Bygdalags representant Bjarte Algrøy

1. Dugnad.

Styret har gått gjennom planer for dugnad i tiden som kjem:

 Inspisering av bunnfester til flytebrygger.

 Skifte/utbedre vannledning frå hoved kran til vannposter.

 Bestille skilt til merking av hoved kran.

 Vedlikehold/beising av brygger

2. Eventuelt.

Styret vil oppfordre alle om IKKJE å sløye fisk i båthavna.Det vert fort mykje måser og måse skitt av dette.

Dugnad 29.04.14

Det vart avholdt dugnad i båtlaget.

Sted: Algrøy Båtlag
Dato: 29.04.14
Kl. 18.00

Styret i Algrøy Båtlag vil takke alle som stilte på dugnad!!!!!!!

Det vart utført mykje bra arbeid.

- Kjettingane til landfeste er krysset og skiftet ut.

- Leider i sør/aust er festa.

- 2 stk. nye vann slanger er montert opp. Slangen frå avstengnings ventil og ut til vann-postane er midlertidig og vi vil derfor oppfordre alle om å stenge hoved kran på brygge etter bruk.

- Defekt flyte pontong på ein av utriggarane er montert.

Det var mange som stilte på dugnad (11 personer) og arbeidet gjekk som planlagt.

Håper at det stiller like mange på neste dugnad også, for det er behov for meir vedlikehald og utskifting av vann-leidning på brygga.

Ser også at det kanskje er på tide med ein vask og behandling av plankane på bryggene.

Styret vil komme tilbake med dato/tid for neste dugnad.

TAKK FOR INNSATSEN!!!!

Styremøte 28.04.14

Det vart avholdt styremøte i båtlaget.

Sted: Algrøy skule
Dato: 28.04.14.

Følgende styrerepresentanter var til stede:
Stian Turøy, Arild Algrøy, Nils Kåre Algrøy og Geir Fjell.
Bygdalags representant Bjart Algrøy

1. Oppfølging frå siste møte med.

Alle som har fått tildelt plass har sagt ja takk og båter er flyttet eller på plass inn i båt laget.

2. Epost og telefonlister

Båtlaget vil oppdatere medlemslister med navn på båtplass bås og tilføre telefon nummer på medlemmene. Den oppdaterte listen vil bli lagt ut på bygdalags siden under Algrøy Båtlag.

3. Oppseiing av båtplass.

Harald Langøy har sagt opp plassen sin.

4. Tildeling av nye plasser.

Per Wilhelmsen vil bli tilbydd plassen til Harald Langøy så snart den er ledig.
Brev om dette vil bli sendt ut.

5. Dugnad.

Det planlegges dugnad 29/4 tidspunkt vert annonsert seinere.
Planen er å foreta kryssing av land fester og diverse vedlikehold.

6. Eventuelt.

Styret vil oppfordre alle om IKKJE å sløye fisk i båthavna.Det vert fort mykje måser og måse skitt av dette.

Styremøte 17.03.2014

Det vart avholdt styremøte i båtlaget.
Sted:   Algrøy skule
Dato:   17.03.14.

 

Følgende styrerepresentanter var til stede:   

Steinar Nordtveit, Stian Turøy, Arild Algrøy, Nils Kåre Algrøy og Geir Fjell.

 

1. Oppfølging frå siste møte/årsmøte med konstituering.
Styret konstituerer seg med følgende verv:
Leder:              Arild Algrøy
Nest leder:        Stian Turøy
Sekretær           Geir Fjell
Kasserer:           Steinar Nordtveit
Dugnads ansv:    Nils Kåre Algrøy.
Bygdalags rep:    Bjarte Algrøy

 
2. Epost båtlaget og tilgang til denne konto.
Båtlaget har mail adresse:  algroybatlag@gmail.com
Styret har tilgang til denne, men svar på mail skal utføres eller godkjennes av leder.

3.
Oppseiing av båtplass.
Thomas Danilsen har sagt opp plassen sin og styret vil tildele plassen iht. Venteliste.

4.
Tildeling av nye plasser.
Ut frå vedtektene til båtlaget, skal utvidelse av båtplass komme før nye båtplasser. Styret har sett på dette og forsøkt å finne ein løsning som er i henhold til vedtektene, men også uten at båtlaget kjem økonomisk dårligt ut. Dette har vist seg meget vanskelig.

Fordeling av båtplasser vert som følger:
Monica Stensli Algrøy tilbydes plass nr. 3.
Stian Turøy flytter til plass nr. 4
Bjarte Algrøy tilbydes plass nr. 1
Brev om dette vil bli sendt ut til dei det gjelder.

5. Møteplan for styret.
Følgende plan for styremøter:
28/4-14, 26/5-14 og 16/6-14.
Alle møter vert holden på skulen og starter kl.20.00

6. Dugnad.
Det planlegges dugnad 29/4 tidspunkt vert annonsert seinere.
Planen er å foreta inspeksjon av bunn fester, krysse land fester og diverse vedlikehold.

7.
Dedikering av strømsøyler.
Vi vil prøve å rydde opp i og merke strøm uttak på dedikerte strømsøyler slik at det ikkje skal vere nødvendig å strekke kabel u foresatt langt fra båtplassen.


Årsmøte i Båtlaget

Referat fra årsmøte i Algrøy Båtlag.
Sted: Algrøy skule
Dato: 10.03.14. Kl. 19.30

Følgende styrerepresentanter var til stede:
Nils Kåre Algrøy, Eivind Algrøy, Arild Algrøy, Steinar Nordtveit og Geir Fjell.

Representant frå Bygdalaget Bjarte Algrøy var ikkje til stede.
Det var til saman 9 medlemer til stede på møte.

1. Godkjenning av innkalling, val av møteleder og referent.

Det vart ikkje framlagt nokre kommentarar til innkalling.
Eivind Algrøy vart valt til møteleder og Geir Fjell til referent.


2. Godkjenning av saksliste.

Ingen kommentar frå årsmøte.


3. Årsmelding frå styre.

Årsmelding lest av leder og ingen kommentar frå årsmøte.


4. Regneskap.

Regnskapet vart gjennomgått av kasserer. Rekneskap godkjent.


5. Budsjettsaker.

a. Størrelsen på årsavgift vert ikkje endra. Framleis kr. 500,-
b. Størrelsen på innmeldingsgebyr vert ikkje endra. Framleis kr. 3000,-


6. Val.

Det er 2 nye representantar på valg til styre
Valgkomitéen innstiller på att valg av Arild Algrøy og ny representant Stian Turøy. Årsmøte støtter valgkomiteens innstilling.

Nytt styre:

Styremedlem (2 år) Arild Algrøy
Styremedlem (1 år) Geir Fjell
Styremedlem (1 år) Nils Kåre Algrøy
Styremedlem (1 år) Steinar Nordtveit
Styremedlem (2 år) Stian Turøy.

Revisor: Rigmor Algrøy
Valkomité: Bjørn Stamnes og Ove Algrøy.


7. Innkomne forslag til styre.

Ingen innkomne forslag


8. Eventuelt.

Styret presiserer at brukara må forsikra seg om at båten er forsvarleg fortøyd og at strøm kabel er av godkjent type.

Det vil bli innkalla til dugnad i løpet av våren: 
   
Inspeksjon av botn-fester. 
   
Montering av nye vann poster.
   
Kryssing av landfeste.
Styremøte 05.03.14
Det vart avholdt styremøte i båtlaget.
Sted: Algrøy skule
Dato: 05.03.14.

Følgende styrerepresentanter var til stede:
Eivind Algrøy, Arild Algrøy, Nils Kåre Algrøy og Steinar Nordtveit.
Representant frå Algrøy Bygdalag: Bjarte Algrøy.

1. Forberedende møte for Årsmøte. Saksliste gjennomgått. Valgkomite er i rute.
2. Venteliste for båtplasser legges ut på hjemmeside.
3. Dugnad planlegges rett etter påske.
Styremøte 29.09.13
Det vart avholdt styremøte i båtlaget.
Sted: Algrøy skule
Dato: 29.09.13.

Følgende styrerepresentanter var til stede:
Eivind Algrøy, Arild Algrøy, Nils Kåre Algrøy og Geir Fjell.

1. Svein Åge Matsen selger båtplassen sin og kasserer betaler ut.
2. Det er kommet inn ønske om utvidelse av båtplass fra Per Wilhemsen. Styret har noen plasser til salgs og det er flere som ønske utvidelse. Styret må ha litt tid for å se på dette før det blir tatt noen avgjørelser om salg/utvidelse. Iht. Regler skal utvidelse komme før sal av plasser.
3. Hans Kåre Algrøy overtar plassen etter Anders Algrøy.
4. Robert Algrøy ønsker plass i båthavnen.
Styremøte 22.04.13

Referat fra styremøte i Algrøy Båtlag

Det vart avholdt styremøte i båtlaget.
Sted: Algrøy skule
Dato: 24.04.13.

Følgende styrerepresentanter var til stede: Eivind Algrøy, Arild Algrøy, Steinar Nordtveit, Nils Kåre Algrøy og Geir Fjell.
Representant for bygdalaget: Bjarte Algrøy.

Sak 1: Dugnad 30.04.13 Kl. 18.00

- Flytte straum-kablar som går til båtane til nærmaste kontakt.
- Skrive av alle målarane og sende ut rekning til brukarane av straum.
-
Merke kontaktar for faste strøm brukara.
-
Reparere jord-feil i straum søyler.
-
Reparere vann leidning.
-
Bore hull for kryssing av landfeste.

Sak 2: Planlegge


-
Montering av stegar.
-
Info tavle.
-
Vann-slange trommel.
- Kryssing av landfeste

Styret oppfordrar alle medlemer til å sende mail adresse og/eller
mobilnummer til:  algroybatlag@gmail.com eller 90 20 02 62
Årsmøte 04.03.13

Referat fra årsmøte i Algrøy Båtlag.

Årsmøte i Algrøy Båtlaget.
Sted: Algrøy skule
Dato: 04.03.13. Kl. 19.00

Følgende styrerepresentanter var til stede:
Nils Kåre Algrøy, Eivind Algrøy, Arild Algrøy og Geir Fjell.
Representant frå Bygdalaget Bjarte Algrøy og kasserer Steinar Nordtveit var ikkje til stede.

Det var til saman 16 medlemer til stede på møte.


1. Godkjenning av innkalling, val av møteleder og referent.

Det vart ikkje framlagt nokre kommentarar til innkalling.
Eivind Algrøy vart valt til møteleder og Arild Algrøy til referent.


2. Godkjenning av saksliste.

Ingen kommentar frå årsmøte.


3. Årsmelding frå styre.

Årsmelding lest av leder og ingen kommentar frå årsmøte.


4. Regneskap.

Kasserer var sjuk, så regnskapet vart gjennomgått av ledar. Rekneskap godkjent.


5. Budsjettsaker.

a. Størrelsen på årsavgift vert ikkje endra. Framleis kr. 500,-
b. Størrelsen på innmeldingsgebyr vert ikkje endra. Framleis kr. 3000,-


6. Val.

Valgkomitéen innstiller på att valg av sittende styre.


Nytt styre:

Ledar (1 år) Eivind Algrøy
Styremedlem (1 år) Arild Algrøy
Styremedlem (2 år) Geir Fjell
Styremedlem (2 år) Nils Kåre Algrøy
Styremedlem (2 år) Steinar N

Revisor: Rigmor Algrøy
Valkomité: Bjørn Stamnes og Harald Langøy.

7. Innkomne forslag til styre.
Ingen innkomne forslag


8. Eventuelt.
Styret presiserer at brukara av vatn MÅ forsikra seg om at kranen opp vert stengt pga. lekkasje i vann-leidning nede på brygga.

Det vil bli innkalt til dugnad i løpet av våren: 
a. Reparere vann leidning. 
b.
Jordfeil i lys søyler. 
c.
 Kryssing av landfeste.

Dei som har byttet kontakt for strøm må lese av måler og rapportere til kasserer (Steinar Nordtveit) eller på e-post til båtlaget (algroybåtlag@gmail.com)

Referent: Geir Fjell

Styremøte 28.01.13
Referat fra styremøte i Algrøy Båtlag.

Det vart avholdt styremøte i båtlaget.
Sted: Algrøy skule
Dato: 28.01.13.
Følgende styrerepresentanter var til stede:
Eivind Algrøy, Arild Algrøy, Steinar Nordtveit og Geir Fjell.

1. Arild informerte om dugnad 15.09.12 der det vart montert opp ei ny strøm-søyle på bryggja i vest. Den søyla som stod mitt på bryggja er også flytta.

2. Det er problem med kabelen til strøm-søyle i øst. Denne vert reparert til våren.

3. Det vert dugnad når det er blitt varmare i veret. Melding vert sendt ut.

4. Årsmøte vert halde 04.03.13.
Styremøte 11.06.12

Referat fra styremøte i Algrøy Båtlag.

Det vart avholdt styremøte i båtlaget.
Sted: Algrøy skule
Dato: 11.06.12.
Følgende styrerepresentanter var til stede:
Nils Kåre Algrøy, Eivind Algrøy, Arild Algrøy, Steinar Nordtveit og Geir Fjell.
Representant frå bygdalaget Bjarte Algrøy.

1. Styret har mottatt positive svar frå alle som er blitt tilbydd båtplass, og kasserer sender ut brev med innbetalings blankett.

2. Styret vil sende brev til ein tidligare bebuar på Algrøy, som no er flytta, men framleis har båtplass. Dette stridar mot reglane i båtlaget og styret anmodar om at plassen enten vert tilbakeført til båtlaget eller overført til nære slektningar som bur på Algrøy iht. reglar i båtlaget.

Same bebuar vert også bede om å overføre båtplass, som han har arva frå ein slekning, til båtlaget eller slik att dette også vert iht. reglane i båtlaget.

3. Det vert dugnad 15/9-12. Melding vert sendt ut.

Styremøte 14.03.12

Referat fra styremøte i Algrøy Båtlag.

Det vart avholdt styremøte i båtlaget.

Sted: Algrøy skule

Dato: 14.03.12.

Følgende styrerepresentanter var til stede:

Steinar Nordtveit, Nils Kåre Algrøy, Eivind Algrøy, Arild Algrøy og Geir Fjell.

Representant fra bygdalaget Bjarte Algrøy.


Saksliste:

1. Konstituering av styre.

2. Tilleggs oppgaver for styre medlemmer.

3. Mail adresse for batlaget.

4. Fordeling av ledige plasser..


1. Hovedsaken på dette møte var konstituering av styre.

Leiar: Eivind Algrøy.

Nest leiar: Arild Algrøy

Kaserar: Steinar Nordtveit

Skrivar: Geir Fjell.


2. Det er behov for å deligere nokre oppgaver til andre medlemmer i styret for å minske arbeidsmengden til leiaren.

Følgende styrermedlemmer har derfor fått tilleggs oppgaver:

Dugnadsleder: Nils Kåre Algrøy

Havnesjef: Arild Algrøy.

Web ansvarlig: Bjarte Algrøy


3. Styret har fått fullmakt fra årsmøte til å opprette ein e-mail konto. Eivind oppretter dette.


4. Det er noen båtplasser for salg, men det er ogsa noen av medlemene som vil utvida plassen dei har.

Dette er ikkje heilt klarlagt, så styret utsetter denne saken til neste møte.

Det er også litt usikkerhet angående pris for båtplass. Arild undersøker priser hos Alutec.


Neste styremøte for Algrøy Båtlag vert Tirsdag 27/3-12 kl.19.00 i båthavna.

Årsmøte 06.03.12

Referat fra årsmøte i Algrøy Båtlag.


Det vart avholdt årsmøte i Algrøy Båtlaget.

Sted: Algrøy skule

Dato: 06.03.12. Kl. 19.00

Følgende styrerepresentanter var til stede:

Dag Sekkingstad, Frode Jakobsen, Nils Kåre Algrøy og Geir Fjell.

Representant fra Bygdalaget Benedicte Algrøy og kasserer Steinar Nordtveit var ikkje til stede.

Det var til saman 14 medlemer til stede på møte.


1. Godkjenning av innkalling, val av møteleder og referent.

• Det vart ikkje framlagt nokre kommentarar til innkalling.

• Dag Sekkingstad vart valgt til møteleder og Geir Fjell til referent.


2. Godkjenning av saksliste.

• Ingen kommentar fra årsmøte.


3. Årsmelding fra styre.

• Årsmelding lest av leder og ingen kommentar fra årsmøte.


4. Regneskap.

• Kasserer var sjuk, så regnskapet vart gjennomgatt av ledar. Rekneskap godkjent.


5. Budsjettsaker.

a. Størrelsen på årsavgift vert ikkje endra. Framleis kr. 500,-

b. Størrelsen på innmeldingsgebyr vert ikkje endra. Framleis kr. 3000,-


6. Valg.

Frode Jakobsen og Dag Sekkingstad går ut av styret. Årsmøte takkar for lang og god innsats

for Algrøy Båtlag.


Nytt styre:

Ledar (2 år) Eivind Algrøy

Styremedlem (2 ar) Arild Algrøy

Styremedlem (1 ar) Geir Fjell

Styremedlem (1 ar) Nils Kåre Algrøy

Styremedlem (1 ar) Steinar N

Revisor: Rigmor Algrøy

Valkomite: Bjørn Stamnes og Harald Langøy.


7. Innkomne forslag til styre.

• Ingen innkomne forslag


8. Eventuelt.

• Ledar har mottatt ein rekning fra Dyrøy båtlag på 8000,- kr.

Dette er leige for feste av flytebrygger på land.

Algrøy båtlag disponerer 5 meter på land og dersom landfester hadde vert kryssa og festet pa denne eigedomen hadde det ikkje vert aktuelt med leige.

Tidligare årsmøte vedtak om at vi ikkje betalar leige vert opprettheldt.

Det er sendt melding til Dyrøy båtlag om at dersom dei flytter festene, sa vil grunnlaget for leige bortfalle. Dette er ikkje utført og årsmøte ser ingen grunn til at Algrøy båtlag skal dele leige med Dyrøy.

• Det vart framlagt forslag fra årsmøte at Algrøy Båtlag utfører flyttinga av landfestene til våren.

• Etter litt ordveksling mellom årsmøte deltakarane var det konkludert med at utviding av båtplass kan utførast dersom det ikkje medfører ekstra utgifter for laget. Med dette

tenkjer vi oss at laget ikkje ønskjer å sitja at med bryggje meter som vi ikkje får selgt.

Dersom nokon ønskjer lengre utliggarar kan dette verta godkjent dersom det ikkje medfører utgifter for laget.

• Det skal vera ein overgang for strøm uttak på bryggene. Denne må lokaliseras og vil heretter bli oppbevart i eit skap på bryggja. Styret får fullmakt til å utføre dette.

• Årsmøte er einig med styret at det bør opprettast ein e-mail konto på Algrøy båtlag. Det til ein kvar tids sittande styre har tilgang til denne.


Referent:

Geir Fjell

Nyeste kommentarer

30.01 | 17:51

Pappen ser deg!

...
08.06 | 13:07

Hei.
Jeg ønsker svært gjerne og leie båtplass.
Har hytte på Algrøy(siden 2002).
Har leiet i marinaen tidligere, har nå båten liggende på Syltøy.
Ganske tungvint

...
04.01 | 19:29

Flotte og gøyale båter som er kommet i elevane :) jammen er du flink Leif;) ungene hadde det veldig kjekt.

...
19.10 | 20:05

Greetings from Algers in Chico, California
What a fantastic web site! Yeah Bygdalaget!

...