Ingen klarer å samle alle til et bilde når vi er på tur, men her er de fleste.