1 kroner 2 kroner
2 krone 1907 jub. kv. 1/1+ 850kr
1 kroner og 2 kroner

Valør\årstall                        kvalitet                     pris
1 kroner


1krone 2016                           kv. 0                         5kr

1krone 2015                           kv. 0                         5kr solgt
1krone 2012                           kv. 01                        5kr 

1krone 2011                           kv. 0                         5kr
1krone 2011                          sirkulert                     2kr
1krone 2010                           kv. 0                         5kr
1krone 2009                          sirkulert                     2kr
1krone 2009                           kv. 0                        5kr
1krone 2008                          sirkulert                     2kr
1krone 2008                           kv. 0                        5kr
1krone 2007                          sirkulert                     2kr
1krone 2007                           kv. 0                        5kr
1krone 2006                          sirkulert                     2kr
1krone 2006                           kv. 0                         5kr
1krone 2005                          sirkulert                     2kr
1krone 2005                           kv. 0                        5kr
1krone 2004                          sirkulert                     2kr
1krone 2004                           kv. 0                         5kr
1krone 2003                          sirkulert                     2kr
1krone 2003                           kv. 0                         5kr
1krone 2002                          sirkulert                     2kr
1krone 2002                           kv. 0                         5kr
1krone 2001                          sirkulert                     2kr
1krone 2001                           kv. 0                         5kr
1krone 2001*                        sirkulert                     10kr
1krone 2001*                          kv. 0                        50kr solgt 
1krone 2000                          sirkulert                     2kr
1krone 2000                           kv. 0                        3kr
1krone 1999                          sirkulert                     2kr
1krone 1999                           kv. 0                        3kr
1krone 1998                          sirkulert                     2kr
1krone 1998                           kv. 0                        3kr
1krone 1997                          sirkulert                     2kr
1krone 1997                           kv. 0                        3kr
1krone 1996                          sirkulert                     2kr
1krone 1996                           kv. 0                        3kr
1krone 1995                          sirkulert                     2kr
1krone 1995                           kv. 0                        3kr
1krone 1994                           kv. 0                        3kr
1krone 1993                          sirkulert                     2kr
1krone 1993                           kv. 0                        10kr 
1krone 1992                          sirkulert                     2kr
1krone 1992                           kv. 0                        4kr
1krone 1991                          sirkulert                     3kr
1krone 1991                           kv. 0                        4kr
1krone 1990                          sirkulert                     3kr
1krone 1990                           kv. 0                        4kr
1krone 1989                          sirkulert                     3kr
1krone 1989                           kv. 0                        3kr
1krone 1988                          sirkulert                     3kr
1krone 1988                           kv. 0                        4kr
1krone 1987                          sirkulert                     3kr
1krone 1987                           kv. 0                        4kr
1krone 1986                          sirkulert                     3kr
1krone 1986                           kv. 0                        4kr
1krone 1985                          sirkulert                     3kr
1krone 1985                           kv. 0                        4kr
1krone 1984                          sirkulert                     4kr
1krone 1984                           kv. 0                        8kr
1krone 1983                          sirkulert                     3kr
1krone 1983                           kv. 0                        4kr
1krone 1982                          sirkulert                     3kr
1krone 1982                           kv. 0                        4kr
1krone 1981                          sirkulert                     3kr
1krone 1981                           kv. 0                        4kr
1krone 1980                          sirkulert                     4kr
1krone 1980                           kv. 0                        15kr
1krone 1979                          sirkulert                     3kr
1krone 1979                           kv. 0                        6kr
1krone 1978                          sirkulert                     3kr
1krone 1978                           kv. 0                        6kr
1krone 1977                          sirkulert                     3kr
1krone 1977                           kv. 0                        6kr
1krone 1976                          sirkulert                     3kr
1krone 1976                           kv. 0                        8kr
1krone 1975                          sirkulert                     4kr
1krone 1975                           kv. 0                        15kr
1krone 1974                          sirkulert                     4kr
1krone 1974                           kv. 0                        15kr
1krone 1973                          sirkulert                     4kr
1krone 1973                           kv. 0                        30kr 
1krone 1972                          sirkulert                     4kr
1krone 1972                           kv. 0                        30kr

1krone 1972                           kv. 0                        30kr
1krone 1971                          sirkulert                     4kr
1krone 1971                           kv. 0                        85kr
1krone 1971                           kv. 0                        85kr
1krone 1971                           kv. 0                        85kr
1krone 1971                           kv. 0                        85kr
1krone 1970                          sirkulert                     4kr
1krone 1970                           kv. 0                        200kr
1krone 1970                           kv. 0                        200kr
1krone 1969                          sirkulert                     4kr
1krone 1969                           kv. 0                       100kr solgt 
1krone 1968                          sirkulert                     4kr
1krone 1968                           kv. 0                       600kr

1krone 1968                           kv. 0                       600kr
1krone 1968                           kv. 0/01                  100kr solgt
1krone 1967                          sirkulert                     4kr
1krone 1967                           kv. 0                       225kr

1krone 1967                           kv. 0                       225kr
1krone 1966                          sirkulert                     4kr
1krone 1966                           kv. 0/01                   75kr solgt

1krone 1966                           kv. 0                       600kr solgt 

1krone 1965                          sirkulert                     4kr
1krone 1965                           kv. 0                       700kr 
1krone 1964                          sirkulert                     4kr solgt
1krone 1964                           kv. 0                        75kr  solgt
1krone 1963                          sirkulert                     4kr
1krone 1963                           kv. 0                       175kr solgt  
1krone 1962                          sirkulert                     4kr
1krone 1962                           kv. 0                       175kr solgt
1krone 1962                           kv. 0/01                   80kr

1krone 1962                           kv. 01                      40kr 

1krone 1961                           kv. 0/01                   80kr 

1krone 1961                          sirkulert                     4kr

1krone 1960                          kv. 0                         500kr solgt
1krone 1960                           kv. 0/01                   125kr solgt
1krone 1960                          sirkulert                     4kr
1krone 1959                          sirkulert                     5kr
1krone 1959                           kv. 0/01                   100kr solgt 
1krone 1959                           kv. 0                        400kr  solgt
1krone 1958                          sirkulert                     50kr
1krone 1958                           kv. 1+                      90kr
1krone 1958                           kv. 01                      700kr 
1krone 1957                          sirkulert                     3kr
1krone 1957                           kv. 0/01                   75kr
1krone 1957                           kv. 0/01                   75kr
1krone 1957                           kv. 0                       450kr
1krone 1956                          sirkulert                     3kr
1krone 1956                           kv. 0/01                  125kr
1krone 1956                           kv. 01                      50kr
1krone 1956                           kv. 0                      650kr
1krone 1955                          sirkulert                     3kr
1krone 1955                           kv. 01                      65kr

1krone 1955                           kv. 0                      1000kr
1krone 1955                           kv. 0                      1000kr
1krone 1954                           kv. 0                       650kr

1krone 1954                           kv. 0                       650kr
1krone 1954                          sirkulert                     3kr
1krone 1954                           kv. 01                      45kr
1krone 1953                           kv. 0/01                  100kr
1krone 1953                          sirkulert                     3kr
1krone 1953                           kv. 01                      45kr

1krone 1953                           kv. 0/01                  175kr
1krone 1953                           kv. 0                       750kr solgt

1krone 1953                           kv. 0                       750kr
1krone 1951                          sirkulert                     3kr
1krone 1951                           kv. 0                       275kr solgt
1krone 1951                           kv. 01                      25kr
1krone 1951                           kv. 0/01                   85kr

1krone 1951                           kv. 0/01                   85kr  

1krone 1951  m/hull              sirkulert                     3kr
1krone 1951  m/hull               kv. 0                       200kr

1krone 1951  m/hull               kv. 0                       200kr  
1krone 1950                          sirkulert                     3kr
1krone 1950                          kv. 0                        175kr

1krone 1950                          kv. 0                        175kr

1krone 1950                          kv. 0                        175kr
1krone 1949                          sirkulert                     3kr
1krone 1949                          kv. 0                        200kr

1krone 1949                          kv. 0                        200kr

1krone 1949                          kv. 0/01                   50kr
1krone 1947                          sirkulert                     20kr
1krone 1947                           kv. 01                     100kr
1krone 1947                           kv. 01                     100kr
1krone 1947                          kv. 0                        500kr

1krone 1946                          sirkulert                     3kr
1krone 1946                          kv. 0/01                     50kr
1krone 1946                          kv. 0                        150kr
1krone 1946                          kv. 0                        150kr
1krone 1940                          sirkulert                     3kr
1krone 1940                          kv. 0                        1000kr

1krone 1940                          kv. 0                        1000kr

1krone 1940                           kv. 0/01                  250kr
1krone 1939                          sirkulert                     3kr
1krone 1939                           kv. 01                     100kr

1krone 1939                           kv. 01                     100kr

1krone 1939                           kv. 0/01                  400kr

1krone 1939                           kv. 0                      2300kr

1krone 1938                          kv. 0                        5000kr
1krone 1938                          sirkulert                     3kr
1krone 1938                           kv. 1+                       40kr

1krone 1937                          kv. 0                        7000kr

1krone 1937                           kv. 0/01 flekk         1900kr
1krone 1937                          sirkulert                     15kr
1krone 1936                          sirkulert                     20kr
1krone 1936                           kv. 1+                      100kr
1krone 1927                          sirkulert                     15kr

1krone 1926                           kv. 0                        5000kr
1krone 1926                          sirkulert                     3kr
1krone 1926                           kv. 1+                      50kr
1krone 1925                          sirkulert                     3kr
1krone 1917                           kv. 1+                     400kr

1krone 1917                           kv. 1+                     400kr

1krone 1917                           kv. 1                       350kr
1krone 1916                           kv. 1+/01                  600kr 

1krone 1915                           kv. 1/1+                   400kr 

1krone 1915                           kv. 1 k.hakk              250kr

1krone 1914                           kv. 0                       4000kr 
1krone 1914                           kv. 1/1+                   350kr

1krone 1913                           kv. 1                       450kr solgt

1krone 1912                           kv. 01                     1200kr

1krone 1908 plate                  kv. 1/1+ riper           600kr solgt  

1krone 1908 uten plate          kv. 1                        400kr  

1krone 1904                           kv. 1+                      2200kr  

1krone 1900                           kv. 01                     2000kr                           

1krone 1898                           kv. 1/1-                   1800kr

1krone 1898                           kv. 1 riper                650kr

1krone 1897                           kv. 1/1-                    800kr

1krone 1893                           kv. 1  inngrav.           650kr

1krone 1892                           kv. 1+/01                  2300kr

1krone 1890                           kv. 1/1- k.hakk         650kr

1krone 1890                           kv. 1/1-                    1200kr

1krone 1890                           kv. 1                        1400kr

1krone 1889                           kv. 1                        1200kr

1krone 1889                           kv. 1/1-                    1000kr

1krone 1888                           kv. 1 med 2 hull        500kr

1krone 1879                           kv. 1/1+ små riper   2250kr

1krone 1879                           kv. 1-                       1300kr

 
1krone 1877                           kv. 1                        300kr  
1krone 1877                           kv. 1-                       250kr
1krone 1877                           kv. 1-                       250kr
1krone 1877                           kv. 1-                       250kr
1krone 1877                           kv. 1-/2                    200kr
  


Valør\årstall                        kvalitet                     pris 
2 kroner

2 krone 1917                     kv. 1/1+ k.hakk       225kr

2 krone 1917                     kv. 1+                    400kr 

2 krone 1915                     kv. 01                    900kr
2 krone 1914                     kv. 01                    900kr
2 krone 1914                     kv. 1/1+                 500kr
2 krone 1914   2 små k.hakk  kv. 1                    400kr

2 krone 1914 jub. Mor Norge kv. 01                  600kr

2 krone 1914 jub. Mor Norge kv. 01                  600kr

2 krone 1914 jub. Mor Norge kv. 01                  600kr

2 krone 1908                     kv. 0                     6000kr 
2 krone 1908                     kv. 1/1+                 600kr
2 krone 1907 gevær jub.     kv. god 1               3500kr
2 krone 1907 jub.              kv. 01                    2000kr
2 krone 1907 jub.              kv. 1/1+                 850kr - se bilder lenger opp.
2 krone 1907 jub.   kv. 1/1+ med anhengsmerker 400kr
(ligger bilde av mynten på siden "bilder av mynter....)

2 krone 1906 jub.              kv. 0                     2500kr     
2 krone 1906 jub.              kv. 1+/01 litt mørk   1000kr - se bilde nede på siden.

2 krone 1900                     kv. 1   kanthakk      1000kr 

2 krone 1897                     kv. 1           k.hakk  2000kr 

2 krone 1894                     kv. 1   irr/flekk     1200kr

2 krone 1894                     kv. 1  kantslag       1000kr

2 krone 1893 innriss          kv. 1/1+                1600kr
2 krone 1890                     kv. 1/1+                1500kr

2 krone 1878                     kv. 1                      700kr 

2 krone 1878                     kv. 1/1-                 500kr 2kroner 1906 jub.kv. 1+/01 litt mørk1000kr

2kroner 1906 jub.kv. 1+/01 litt mørk1000kr