10 kroner 20 kroner
Velkommen til hjemmesiden vår

Valør\årstall                        kvalitet                     pris 
10 kroner

10 kroner 2013                           kv. 0                       40kr 
10 kroner 2013                          sirkulert                   15kr

10 kroner 2012                           kv. 0                       30kr                                    

10 kroner 2012                           kv.0/01                   20kr 
10 kroner 2011                          sirkulert                   15kr
10 kroner 2011                           kv. 0                       30kr
10 kroner 2010                          sirkulert                    15kr
10 kroner 2010                           kv. 0                        30kr  
10 kroner 2009                          sirkulert                    15kr
10 kroner 2009                           kv. 0                        30kr
10 kroner 2008                          sirkulert                    15kr
10 kroner 2008                           kv. 0                        30kr
10 kroner 2008 Wergeland            kv. 0                        20kr
10 kroner 2008 Wergeland          sirkulert                     15kr
10 kroner 2007                           kv. 0                        25kr
10 kroner 2007                          sirkulert                    15kr
10 kroner 2006                          sirkulert                    15kr
10 kroner 2006                           kv. 0                        25kr
10 kroner 2006                           kv. 0                        25kr
10 kroner 2005                           kv. 0                        25kr
10 kroner 2005                          sirkulert                    15kr
10 kroner 2004                           kv. 0                        30kr
10 kroner 2004                          sirkulert                    15kr
10 kroner 2003                           kv. 0                        25kr
10 kroner 2003                          sirkulert                    15kr
10 kroner 2002                           kv. 0                        25kr
10 kroner 2002                          sirkulert                    20kr
10 kroner 2001                           kv. 0                        25kr
10 kroner 2001                          sirkulert                    15kr
10 kroner 2000                           kv. 0                        25kr
10 kroner 2000                          sirkulert                    15kr
10 kroner 1999                           kv. 0                        25kr  
10 kroner 1999                          sirkulert                    15kr
10 kroner 1998                           kv. 0                        25kr  
10 kroner 1998                          sirkulert                    15kr
10 kroner 1997                           kv. 0                        25kr 
10 kroner 1997                          sirkulert                    15kr
10 kroner 1996                           kv. 0                        25kr
10 kroner 1996                          sirkulert                    15kr
10 kroner 1995                           kv. 0                        25kr
10 kroner 1995                           kv. 0                        25kr
10 kroner 1995                          sirkulert                    15kr

10 kroner 1991                          sirkulert                    20kr
10 kroner 1991                           kv. 0                       40kr
10 kroner 1990                          sirkulert                    20kr
10 kroner 1990                           kv. 0                       40kr
10 kroner 1989                          sirkulert                    20kr
10 kroner 1989                           kv. 0                       40kr
10 kroner 1988                          sirkulert                    20kr
10 kroner 1988                           kv. 0                       40kr
10 kroner 1987                          sirkulert                    20kr
10 kroner 1987                           kv. 0                       40kr
10 kroner 1986                          sirkulert                    20kr
10 kroner 1986                           kv. 0                       40kr
10 kroner 1985                          sirkulert                    20kr
10 kroner 1985                           kv. 0                       40kr
10 kroner 1984                          sirkulert                    20kr
10 kroner 1984                           kv. 0                       40kr
10 kroner 1983                          sirkulert                    20kr
10 kroner 1983                           kv. 0                       40kr



Valør\årstall                        kvalitet                     pris 
20 kroner

20 kroner 1876 kopi                     kv. 0                       200kr

20 kroner 2019                           kv. 0                         50kr 

20 kroner 2018                           kv. 0/01                    40kr

20 kroner 2017                           kv. 0                         50kr

20 kroner 2016                           kv. 0/01                    40kr

20 kroner 2015                           kv. 0                         50kr 
20 kroner 2015                           kv. 01                       30kr

20 kroner 2014                           kv. 0                         50kr

20 kroner 2014                           kv. 0/01                    40kr   
20 kroner 2009                          sirkulert                    30kr utsolgt
20 kroner 2009                           kv. 0                        50kr utsolgt

20 kroner 2008                            kv. 0                       40kr 
20 kroner 2008                          sirkulert                    40kr   
20 kroner 2007                            kv. 0                       40kr  
20 kroner 2007                          sirkulert                    30kr    utsolgt
20 kroner 2006                          sirkulert                    25kr
20 kroner 2006                            kv. 0                       50kr
20 kroner 2006                            kv. 0                       50kr
20 kroner 2005                          sirkulert                    25kr   utsolgt
20 kroner 2005                            kv. 0                       40kr  
20 kroner 2004                          sirkulert                    25kr
20 kroner 2004                            kv. 0                       60kr  
20 kroner 2003                            kv. 0                       40kr
20 kroner 2003                            kv. 0                       40kr 
20 kroner 2003                            kv. 0                       40kr   
20 kroner 2003                          sirkulert                    25kr
20 kroner 2002                            kv. 0                       40kr
20 kroner 2002                          sirkulert                    25kr
20 kroner 2002  Abel                   kv.0                         70kr
20 kroner 2002  Abel                  sirkulert                    25kr
20 kroner 2001                           kv. 0                       40kr
20 kroner 2001                          sirkulert                    25kr
20 kroner 2001 stjerne                 kv. 0                     1400kr
20 kroner 2000                            kv. 0                       40kr
20 kroner 2000                          sirkulert                    25kr
20 kroner 2000jub.                    sirkulert                    25kr
20 kroner 2000jub.                       kv. 0                       40kr
20 kroner 1999Akershus                kv. 0                       40kr
20 kroner 1999Akershus                kv. 0                       40kr
20 kroner 1999Akershus                kv. 0                       40kr
20 kroner 1999Akershus                kv. 0                       40kr
20 kroner 1999Akershus                kv. 0 med bevis         50kr
20 kroner 1999Akershus             sirkulert                     25kr
20 kroner 1999 Viking                   kv.0                         80kr
20 kroner 1999 Viking                   kv.0                         80kr
20 kroner 1999 Viking                   kv.0 med bevis          90kr
20 kroner 1999 Viking                sirkulert                     25kr
20 kroner 1998                            kv. 0                       40kr
20 kroner 1998                          sirkulert                    25kr
20 kroner 1997                            kv. 0                       50kr  
20 kroner 1997                          sirkulert                    25kr
20 kroner 1996                          sirkulert                    25kr 
20 kroner 1996                            kv. 0                       40kr 
20 kroner 1995                            kv. 0                       40kr
20 kroner 1995                            kv. 0                       40kr
20 kroner 1995                            kv. 0                       40kr
20 kroner 1995                            kv. 0                       40kr
20 kroner 1995                            kv. 0                       40kr
20 kroner 1995                            kv. 0                       40kr
20 kroner 1995                            kv. 0                       40kr
20 kroner 1995                          sirkulert                    25kr
20 kroner 1994                            kv. 0                       40kr
20 kroner 1994                            kv. 0                       40kr
20 kroner 1994                            kv. 0                       40kr
20 kroner 1994                          sirkulert                    25kr