Mynter utland U-Å


Uganda

5 cents 1966                   kv. 01                             10kr
5 cents 1966                   kv. 0/01                          15kr

50 cents 1966                 kv. 01                             15kr

1 shilling 1966                kv. 01                              20kr

1 shilling 1968                kv. 01                              20kr
1 shilling 1987                kv. 0/01                          10kr
2 shillings 1987               kv. 0/01                          10kr

5 shillings 1987               kv. 0                                20kr

10 shillings 1987             kv. 0                                20kr
100 shillings 1998           sirkulert                           20kr
200 shillings 1998           sirkulert                           20kr

500 shillings 1998           sirkulert                           30kr

500 shillings 2003           sirkulert                           30kr

Ukraina

1konimok 1992                 kv. 0                              15kr

2konimok 1994                 kv. 0                              15kr

5konimok 1992                 kv. 0                              15kr

5konimok 2006                 kv. 0                              15kr

10konimok 1992               kv. 0                              15kr    
10konimok 2005               kv. 0/01                           5kr

10konimok 2006               kv. 0/01                          10kr

25konimok 1992               kv. 0/01                          15kr

50konimok 1992               kv. 01                              15kr 

1 hryvnia 2010                 kv. 0                                20kr

Ungarn

1  Krajczar 1868                  kv.1                               35kr
2  Filler 1896                       kv. 01                            20kr solgt

2  Filler 1897                       kv. 01                            20kr solgt
2  Filler 1893                     sirkulert                          10kr
2  Filler 1926                     sirkulert                          10kr

2  Filler 1927                     sirkulert                          10kr
2  Filler 1929                     sirkulert                          10kr
2  Filler 1930                     sirkulert                          10kr
2  Filler 1931                     sirkulert                          10kr
2  Filler 1934                     sirkulert                          10kr

2 Filler 1971                       kv. 0                             15kr solgt

2 Filler 1972                       kv. 0                             15kr solgt
2 Filler 1973                       kv. 0                             15kr solgt

5 Filler 1965                       kv. 0                             15kr

5 Filler 1972                       kv. 0                             15kr solgt
10 Filler 1894                    sirkulert                           10kr
10 Filler 1908                      kv. 0/01                         20kr
10 Filler 1909                    sirkulert                           10kr
10 Filler 1915                    sirkulert                           10kr
10 Filler 1916                    sirkulert                           10kr solgt
10 Filler 1927                    sirkulert                           10kr
10 Filler 1942                    sirkulert                           10kr

10 Filler 1958                    sirkulert                           10kr

10 Filler 1972                       kv. 0                             15kr
10 Filler 1972                    sirkulert                           10kr
10 Filler 1974                    sirkulert                           10kr
10 Filler 1975                    sirkulert                           10kr
10 Filler 1976                    sirkulert                           10kr

10 Filler 1979                    sirkulert                           10kr

20 Filler 1894                     kv. 1+                              25kr

20 Filler 1917                     kv. 1+                              15kr

20 Filler 1926                     kv. 1+                              25kr
20 Filler 1941                    sirkulert                           10kr
20 Filler 1953                    sirkulert                           10kr

20 Filler 1965                    sirkulert                           10kr
20 Filler 1968                     kv. 01                              10kr

20 Filler 1972                       kv. 0                             15kr
20 Filler 1973                    sirkulert                           10kr

20 Filler 1974                    sirkulert                           10kr
50 Filler 1967                     kv. 01                              10kr

50 Filler 1972                       kv. 0                             15kr solgt
50 Filler 1974                    sirkulert                           10kr
50 Filler 1975                     kv. 01                             10kr

50 Filler 1976                    sirkulert                           10kr
1 Forint 1967                    sirkulert                           10kr

1 Forint 1968                    sirkulert                           10kr

1 Forint 1975                    sirkulert                           10kr

1 Forint 1993                     kv.0                                10kr
1 Forint 2001                     kv.0                                10kr

2 Forint 1950                     kv.1                                25kr

2 Forint 1970                     kv.1+                              15kr

2 Forint 1972                     kv.0                                15kr

2 Forint 1994                     kv.0                                10kr
5 Forint 1967                     kv. 01                              15kr

5 Forint 1971                     kv.1+                              15kr

5 Forint 1972                     kv.0                                15kr

5 Forint 1985                     kv.1+                              15kr

5 Forint 1993                     kv.0                                10kr
10 Forint 1971                   kv. 0/01                           20kr

10 Forint 1972                    kv.0                                20kr

10 Forint 1989                    kv.01                              20kr

10 Forint 1993                    kv.01                              15kr

20 Forint 1983                    kv.01                              20kr

20 Forint 1993                    kv.01                              20kr

50 Forint 1995                    kv.01                              20kr
2 Pengo 1942                    sirkulert                           15kr

2 Pengo 1943                     kv. 01                              25kr

100 Forint 1996                  kv.1+                               15kr

100 Forint 1998                  kv.0                                20kr
200 Forint 1994 sølv (Deak Ferenc 1803-1876) kv.0     60kr solgt
Union Monetaire Ouest Africane


1   Franc  1977                  kv. 0                              25kr

50 Francs 1972                  kv. 1+                             25kr


Uruguay

1 centesimo 1901            kv. 1+                    30kr

2 centesimos 1909          kv. 1+                   20kr  
2 centesimos 1924         sirkulert                 10kr

2 centesimos 1944          kv. 1+                   10kr
2 centesimos 1947         sirkulert                  5kr
2 centesimos 1948          kv. 1+                   10kr
2 centesimos 1949         sirkulert                  5kr
2 centesimos 1949         sirkulert                  5kr
2 centesimos 1951         sirkulert                  5kr
2 centesimos 1951          kv. 1+                   10kr
2 centesimos 1953         sirkulert                  5kr
2 centesimos 1953         sirkulert                  5kr

5 centesimos 1901          kv. 1+                   25kr

5 centesimos 1909         sirkulert                 15kr
5 centesimos 1948         sirkulert                  5kr
5 centesimos 1949           kv. 1+                  10kr
5 centesimos 1949         sirkulert                  5kr
5 centesimos 1951          kv. 01                   10kr
5 centesimos 1951         sirkulert                  5kr
5 centesimos 1953         sirkulert                  5kr
5 centesimos 1960           kv. 1+                  10kr

10 centesimos 1930         kv. 1                    40kr

10 centesimos 1936         kv. 1                    60kr

10 centesimos 1953         kv. 1+                  10kr
10 centesimos 1960         kv. 1+                  10kr
10 centesimos 1960         kv. 1+                  10kr

10 centesimos 1976         kv. 1+                  10kr

10 centesimos 1994         kv. 0                   15kr

20 centesimos 1942         kv. 1                   25kr

20 centesimos 1981         kv. 0                    20kr

20 centesimos 1994         kv. 0                   15kr

25 centesimos 1960         kv. 1+                 15kr

50 centesimos 1943 sølv  kv. 1/1-               35kr
50 centesimos 1957         kv. 01                  15kr

50 centesimos 1960         kv. 01                  15kr

50 centesimos 1976         kv. 01                  15kr

50 centesimos 1994         kv. 0                   15kr

1 peso            1960         kv. 01                  15kr

1 peso            1965         kv. 01                  15kr

1 peso            1969         kv. 01                  15kr

1 peso            1969         kv. 01                  15kr

1 peso            1980         kv. 0                    15kr

1 peso            1994         kv. 01                  15kr

2 pesos           1994         kv. 0                     25kr
5 pesos          1968          kv. 01                   10kr

5 pesos          1980          kv. 0/01               15kr

5 pesos          1981          kv. 01                   15kr
5 pesos           1989         kv. 0                     10kr

5 pesos           2003          kv. 0                     20kr  
10 pesos         1965          kv. 0/01                15kr
10 pesos         1968          kv. 01                   10kr
10 pesos         1969          kv. 01                   10kr

10 pesos         1981          kv. 01                   10kr

50 pesos         1970          kv. 01                   25kr

2 carpincho       2011       kv. 0/01                20kr


USA

Valør/årstall                           Kvalitet                           pris


1 cent 1974 D                      kv. 0/01                         10kr
1 cent 2013 D                      kv. 0/01                         10kr
1 dime 2013 D                       kv. 0/01                        10kr
Quarter 1972                         kv. 1                               5kr
Quarter 1974                         kv. 1+                             5kr
Quarter 1776-1976                 kv. 01                             10kr

Quarter 1965                         kv. 1+                             10kr

Quarter 1966                         kv. 1+                             10kr

Quarter 1970                         kv. 1+                             10kr

Quarter 1978                         kv. 01                             10kr

Quarter 1979                         kv. 01                             10kr

Quarter 1979  D                     kv. 01                             10kr

Quarter 1982                         kv. 0                              20kr
Quarter 1988                         kv. 1+                              5kr

Quarter 1997  D                     kv. 01                             10kr
Quarter Georgia          1999   sirkulert                          10kr
Quarter Georgia P       1999    kv.0                               15kr
Quarter Georgia D       1999    kv.0                               15kr
Quarter Delaware P     1999   kv.0                                15kr
Quarter Delaware D     1999   kv.0                                15kr
Quarter Pennsylvania P 1999  kv.0                               15kr
Quarter Pennsylvania D 1999  kv.0                               15kr
Quarter New Jersey P   1999   kv.0                               15kr
Quarter New Jersey D   1999   kv.0                               15kr
Quarter Connecticut P  1999   kv.0                               15kr
Quarter Connecticut D  1999   kv.0                               15kr
Quarter Virgina           2000   sirkulert                          10kr
Quarter Massachusetts P 2000 kv.0                               15kr
Quarter Massachusetts D 2000 kv.0                               15kr
Quarter Maryland P      2000   kv.0                               15kr
Quarter Maryland D      2000   kv.0                               15kr
Quarter South Carolina P 2000 kv.0                              15kr
Quarter South Carolina D 2000 kv.0                              15kr
Quarter New Hampshire P 2000 kv.0                             15kr
Quarter New Hampshire D 2000 kv.0                             15kr
Quarter Virgina P          2000     kv.0                             15kr
Quarter Virgina D          2000     kv.0                             15kr
Quarter North Carolina 2001   sirkulert                         10kr
Quarter North Carolina P 2001  kv.0                             15kr
Quarter North Carolina D 2001  kv.0                             15kr
Quarter Rhode Island P 2001     kv.0                             15kr
Quarter Rhode Island D 2001     kv.0                             15kr
Quarter New York P      2001     kv.0                             15kr
Quarter New York D      2001     kv.0                             15kr
Quarter Vermont P       2001     kv.0                             15kr
Quarter Vermont D       2001     kv.0                             15kr
Quarter Kentucky P      2001     kv.0                              15kr
Quarter Kentucky D      2001     kv.0                              15kr
Quarter Louisiana        2002   sirkulert                          10kr
Quarter Louisiana P     2002    kv.0                               15kr
Quarter Louisiana D     2002    kv.0                               15kr
Quarter Mississippi P    2002    kv.0                               15kr
Quarter Mississippi D    2002    kv.0                               15kr
Quarter Tennessee P    2002    kv.0                               15kr
Quarter Tennessee D    2002    kv.0                               15kr
Quarter Ohio                2002 sirkulert                           10kr
Quarter Ohio P             2002    kv.0                              15kr
Quarter Ohio D             2002    kv.0                              15kr
Quarter Indiana P        2002     kv.0                              15kr
Quarter Indiana D        2002     kv.0                              15kr
Quarter Alabama P      2003     kv.0                              15kr
Quarter Alabama D      2003     kv.0                              15kr
Quarter Arkansas P      2003     kv.0                              15kr
Quarter Arkansas D      2003     kv.0                              15kr
Quarter Illinois P         2003     kv.0                              15kr
Quarter Illinois D         2003     kv.0                             15kr
Quarter Maine P          2003     kv.0                             15kr
Quarter Maine D          2003     kv.0                             15kr
Quarter Missouri D      2003      kv.0                             15kr
Quarter Michigan D     2004      kv.0                             15kr
Quarter Michigan P     2004      kv.0                             15kr
Quarter West Virgina   2005     kv.0                              15kr
Quarter West Virgina   2005     kv.0                              15kr

Quarter North Dakota  2006 P  kv.0                              15kr

Quarter Nebraska       2006 P   kv.0                              15kr

Quarter Nebraska       2006 D   kv.0                              15kr

Quarter Utah              2007 P  kv.0                              15kr

Quarter Idaho             2007 P  kv.0                              15kr

Quarter Hawaii           2008 D  kv.0                              15kr

Quarter Arizona          2008 D  kv.0                              15kr

Quarter Puerto Rico    2009 D  kv.0                              15kr

Quarter Puerto Rico    2009 P  kv.0                              15kr

Quarter Amric. Samoa 2009 D  kv.0                              15kr

Quarter Tennessee      2014 S     kv.0                            20kr

Quarter Iowa              2017 S     kv.0                            20kr

Quarter Iowa              2017 P     kv.0                            20kr

Quarter Iowa              2017 D     kv.0                            20kr

Quarter  Frederick Douglass    2017 D   kv.0                              20kr

Quarter  Frederick Douglass    2017 P   kv.0                              20kr

1 dollar Theodore Roosevelt        kv. 0                          30kr

1 dollar William McKinley            kv. 0                          30kr

1 dollar Chester Arthur                 kv. 0                        30kr

1 dollar Richard M. Nixon              kv. 0                        30kr

1 dollar Gerald R. Ford                 kv. 0                        30kr

1 dollar Woodrow Wilson             kv. 0                          30kr

1 dollar Ronald Reagan                  kv. 0                        30kr

1 dollar 2012 D Crover Cleveland kv. 0                          30kr

1 dollar 2012 D Crover Cleveland (2.gang) kv. 0             30kr

1 dollar 2012 D Benjamin Harrison kv. 0                        30kr

1 dollar 2013 D William H. Taft      kv. 0                        30kr

1 dollar 2014 D Warren G Harding  kv. 0                        30kr

1 dollar 2014 D Herbert Hoover     kv. 0                        30kr

1 dollar 2014 D Franklin Roosevelt kv. 0                       30kr

1 dollar 2014 D Calvin Coolidge    kv. 0                        30kr

1 dollar 2015 P D.D.Eisenhower    kv. 0                        30kr

1 dollar 2015 P Harry S. Truman   kv. 0                        30kr

1 dollar 2015 P Lyndon B. Johnson kv. 0                       30kr

1 dollar 2015 D John F. Kennedy   kv. 0                        30kr

   

Usbekistan


1tiyin 1994                            kv. 0                            15kr 

3 tiyin 1994                           kv. 0                            15kr 

5 tiyin 1994                           kv. 0                           20kr 

10 tiyin 1994                          kv. 0                          20kr    

20 tiyin 1994                          kv. 0                          20kr 

50 tiyin 1994                          kv. 0                          25kr 


Vanuatu

10 vatu 1983                           kv. 0                         20kr solgt

Vatican

1 lire 1951                           kv. 0                           35kr

1 lire 1966                           kv. 0                           35kr

2 lire 1966                           kv. 0                           35kr

5 lire 1951                           kv. 01                         35kr

10 lire MCMLXXII                   kv. 0                          35kr

50 lire 1992                         kv. 0                           35kr

100 lire 1992                       kv. 0                           35kr

100 lire MCMLXXI                 kv. 0                          35kr

100 lire MCMLXXXI               kv. 0                          35kr

200 lire 1992                       kv. 0                           35kr

500 lire MCMXCII - 1992       kv. 0                           40kr        


Venezuela

1centimo 2007                    kv. 0                                   15kr

5centimos 1938                   kv. 1                                  15kr

5centimos 1946                   kv. 1+                                 15kr

5centimos 1948                   kv. 0                                   25kr

5centimos 1976                   kv. 1+                                 15kr

5centimos 2007                   kv. 0                                   15kr

10centimos 2007                  kv. 0                                   15kr

12 1/2centimos 2007           kv. 0                                   20kr
25centimos 1954    sølv        sirkulert                              10kr

25centimos 1960                  kv. 0/01                             15kr
25centimos 1965                  kv. 0                                  10kr

25centimos 1965                  kv. 0                                  10kr
25centimos 1978                  kv. 0/01                            10kr
25centimos 1989                  kv. 0/01                            10kr

25centimos 2007                  kv. 0                                 15kr

50centimos 1954                  kv. 1+                               15kr  

50centimos 1965                  kv. 0                                 20kr

50centimos 2007                  kv. 0                                 15kr 

1/4 bolivar 1921 sølv           kv. 1                                  35kr

1bolivar 1935 sølv                kv. 1/1-                             35kr

1bolivar 1945 sølv                kv. 1                                  30kr

1bolivar 1954 sølv                kv. 1                                  30kr  
1bolivar 1967                      sirkulert                               10kr
1bolivar 1967                      sirkulert                               10kr
1bolivar 1967                      sirkulert                               10kr
1bolivar 1977                      kv.0/01                                15kr
1bolivar 1986                      kv.01                                   15kr
1bolivar 1986                      sirkulert                               10kr
1bolivar 1986                      sirkulert                               10kr
1bolivar 1989                      kv. 0                                   15kr
1bolivar 2007                      kv. 0                                   20kr

2bolivares 1929 sølv            kv. 1                                  50kr

2bolivares 1989                    kv.0                                   20kr

2bolivares 1989 type 2?        kv.0                                   20kr

5bolivares 1935 sølv             kv. god 1                           150kr
5bolivares 1973                    kv.01                                 15kr
5bolivares 1977                    kv.1/1+                              10kr
5bolivares 1989                    kv.0/01                              15kr

100 bolivares 1988               kv.01                                 15kr

1000 bolivares 2005             kv.01                                 25krVest Africa

1 francs 1964                       kv. 1                            20kr
5 francs 1970                       kv. 0/01                       20kr

5 francs 1972                       kv. 0                            20kr

10 francs 1981                      kv. 0                           25kr

25 francs 1971                      kv. 1+                         25kr
50 francs 1972                      kv. 01                         20kr
50 francs 1978                      kv. 1+                         15kr

100 francs 1967                    kv. 01                          20kr
100 francs 1968                    kv. 01                          20kr
100 francs 1969                    kv. 01                          20kr

100 francs 1970                    kv. 01                          20kr
100 francs 1976                    kv. 01                          20kr

100 francs 1978                    kv. 01                          20kr  

100 francs 2002                    kv. 0/01                      30kr

Vietnam

1 HAO 1976                        kv. 01                           50kr

5 HAO 1976                        kv. 1                            10kr

1 dong 1964                        kv. 1+                          15kr 

1 dong 1971                        kv. 0                            25kr    

1 dong 1976                        kv. 1                            10kr

5 dong 1960                        kv. 1+                           10kr

5 dong 1966                        kv. 1                            10kr

10 dong 1964                       kv. 1+                          10kr

10 dong 1974                       kv. 1                           10kr  

20 dong 1968                       kv. 1                           10kr

200 dong 2003                    kv. 01                          15kr

500 dong 2003                    kv. 01                          15kr

1000 dong 2003                   kv. 01                          15kr           

2000 dong 2003                   kv. 1+                          20kr

2000 dong 2003                   kv. 1+                          20kr

5000 dong 2003                   kv. 0/01                       30kr

5000 dong 2003                   kv. 0/01                       30kr
5000 dong 2003                   kv. 01                          30kr

10 SU 1953                         kv. 1                             30kr

20 SU 1953                         kv. 1                             30kr  

50 XU 1963                         kv. 01                           20kr  


Western Sahara 

1 peseta 1992                    kv. 0/01                        50kr

2 pesetas 1992                   kv. 0/01                        50kr

5 pesetas 1992                   kv. 0                             50kr


Yemen - arabiske republikk

5 fils 1974 (1394)               kv.0/01             10kr solgt    
10 fils 1974 (1394)             kv.0                  20kr solgt
25 fils 1974 (1394)             kv.0                  20kr solgt
50 fils 1974 (1394)             kv.0                  25kr solgt
                   

Zaire


10 Makuta 1976              sirkulert                         75kr 


Zambia

1 ngwee 1972                      kv. 01                            10kr

1 ngwee 1983                      kv. 0                              15kr

2 ngwee 1968                     sirkulert                          10kr
2 ngwee 1968                     sirkulert                          10kr

2 ngwee 1983                       kv. 01                            10kr
5 ngwee 1968                       kv. 0                             25kr

10 ngwee 1968                     kv. 1+                            20kr  

Zanzibar

200 shilingi 2008                  kv. 0                             30kr solgt

Zimbabwe

1 cent 1986                       sirkulert                              10kr

1 cent 1989                       sirkulert                              10kr

1 cent 1990                       sirkulert                              10kr

1 cent 1991                       sirkulert                              10kr
10 cents 1980                     sirkulert                              10kr

10 cents 1989                     sirkulert                              10kr

50 cents 1990                     kv. 1+/01                            20kr

1 dollar 1980                       kv. 1/1+                             20kr 


Øst Afrika

5 cents 1941                       kv. 1+                             20kr

5 cents 1943                       kv. 01                             20kr

5 cents 1955                       kv. 1                               15kr

5 cents 1963                       kv. 01                             20kr

5 cents 1964                       kv. 01                             20kr

10 cents 1943                     kv. 1+                             20kr

10 cents 1951                     kv. 1+                             20kr
50 cents 1948                     kv. 1+                              10kr

1 shilling 1948                    kv. 1                                15kr

1 shilling 1952                    kv. 1                                15kr

Tysk - Østafrika


1 pesa 1892                       kv. 1/1+                          75kr solgt


Østerrike

20 Schilling 1980                   kv. 01                            25kr

20 Schilling 1147-1997           kv. 0                              25kr

10 Schilling 1958                   kv. sirkulert                    15kr

10 Schilling 1971 sølv            kv. sirkulert                    20kr
10 Schilling 1974                   kv. sirkulert                    10kr
10 Schilling 1975                   kv. sirkulert                    10kr
10 Schilling 1977                   kv. sirkulert                    10kr
10 Schilling 1979                   kv. sirkulert                    10kr
10 Schilling 1980                   kv. sirkulert                    10kr
10 Schilling 1981                   kv. sirkulert                    10kr
10 Schilling 1982                   kv. sirkulert                    10kr
10 Schilling 1983                   kv. sirkulert                    10kr
10 Schilling 1984                   kv. sirkulert                    10kr
10 Schilling 1986                   kv. sirkulert                    10kr
10 Schilling 1988                   kv. sirkulert                    10kr
10 Schilling 1989                   kv. sirkulert                    10kr
10 Schilling 1990                   kv. sirkulert                    10kr
10 Schilling 1991                   kv. sirkulert                    10kr  
10 Schilling 1993                   kv. sirkulert                    10kr
10 Schilling 1994                   kv. sirkulert                    10kr
10 Schilling 1995                   kv. sirkulert                    10kr

5   Schilling 1952                   kv. 01                            20kr

5   Schilling 1960                   kv. sirkulert                    15kr  

5   Schilling 1969                   kv. sirkulert                    10kr  
5   Schilling 1970                   kv. sirkulert                    10kr
5   Schilling 1971                   kv. sirkulert                    10kr
5   Schilling 1973                   kv. sirkulert                    10kr
5   Schilling 1974                   kv. sirkulert                    10kr
5   Schilling 1977                   kv. sirkulert                    10kr
5   Schilling 1980                   kv. sirkulert                    10kr
5   Schilling 1983                   kv. sirkulert                    10kr
5   Schilling 1984                   kv. sirkulert                    10kr
5   Schilling 1985                   kv. sirkulert                    10kr
5   Schilling 1986                   kv. sirkulert                    10kr
5   Schilling 1987                   kv. sirkulert                    10kr
5   Schilling 1988                   kv. sirkulert                    10kr
5   Schilling 1989                   kv. sirkulert                    10kr
5   Schilling 1990                   kv. sirkulert                    10kr
5   Schilling 1991                   kv. sirkulert                    10kr
5   Schilling 1992                   kv. sirkulert                    10kr
5   Schilling 1996                   kv. sirkulert                    10kr  

1   Schilling 1947                   kv. sirkulert                     5kr
1   Schilling 1959                   kv. sirkulert                     5kr
1   Schilling 1960                   kv. sirkulert                     5kr
1   Schilling 1961                   kv. sirkulert                     5kr
1   Schilling 1963                   kv. sirkulert                     5kr
1   Schilling 1966                   kv. sirkulert                     5kr
1   Schilling 1967                   kv. sirkulert                     5kr
1   Schilling 1968                   kv. sirkulert                     5kr
1   Schilling 1971                   kv. sirkulert                     5kr
1   Schilling 1973                   kv. sirkulert                     5kr
1   Schilling 1974                   kv. sirkulert                     5kr
1   Schilling 1975                   kv. sirkulert                     5kr
1   Schilling 1976                   kv. sirkulert                     5kr
1   Schilling 1977                   kv. sirkulert                     5kr
1   Schilling 1978                   kv. sirkulert                     5kr
1   Schilling 1979                   kv. sirkulert                     5kr
1   Schilling 1980                   kv. sirkulert                     5kr
1   Schilling 1982                   kv. sirkulert                     5kr
1   Schilling 1983                   kv. sirkulert                     5kr
1   Schilling 1984                   kv. sirkulert                     5kr
1   Schilling 1985                   kv. sirkulert                     5kr
1   Schilling 1986                   kv. sirkulert                     5kr
1   Schilling 1987                   kv. sirkulert                     5kr
1   Schilling 1988                   kv. sirkulert                     5kr
1   Schilling 1989                   kv. sirkulert                     5kr
1   Schilling 1990                   kv. sirkulert                     5kr
1   Schilling 1991                   kv. sirkulert                     5kr
1   Schilling 1992                   kv. sirkulert                     5kr
1   Schilling 1993                   kv. sirkulert                     5kr
1   Schilling 1994                   kv. sirkulert                     5kr
1   Schilling 1995                   kv. sirkulert                     5kr
1   Schilling 1996                   kv. sirkulert                     5kr
1   Schilling 1997                   kv. sirkulert                     5kr
1   Schilling 1998                   kv. sirkulert                     5kr

1/2   Schilling 1925               kv. 1+/01                        50kr

50 Groschen 1946                kv. 1/1+                           5kr
50 Groschen 1947                kv. sirkulert                      5kr  
50 Groschen 1979                kv. sirkulert                      3kr
50 Groschen 1980                kv. sirkulert                      3kr
50 Groschen 1984                kv. sirkulert                      3kr
50 Groschen 1993                kv. sirkulert                      3kr
50 Groschen 1994                kv. sirkulert                      3kr
50 Groschen 1994                kv. 0/01                          10kr
20 Groschen 1951                kv. 01                             10kr
10 Groschen 1925                kv. sirkulert                      5kr
10 Groschen 1948                kv. sirkulert                      3kr
10 Groschen 1955                kv. sirkulert                      3kr
10 Groschen 1959                kv. 1+                               5kr
10 Groschen 1968                kv. sirkulert                      3kr
10 Groschen 1979                kv. sirkulert                      3kr
10 Groschen 1980                kv. sirkulert                      3kr
10 Groschen 1981                kv. sirkulert                      3kr
10 Groschen 1986                kv. sirkulert                      3kr
10 Groschen 1987                kv. sirkulert                      3kr
10 Groschen 1988                kv. sirkulert                      3kr
10 Groschen 1989                kv. sirkulert                      3kr
10 Groschen 1991                kv. sirkulert                      3kr
10 Groschen 1992                kv. sirkulert                      3kr

5  Groschen 1948                kv. sirkulert                      5kr
5  Groschen 1950                kv. sirkulert                      5kr
5 Groschen 1968                 kv. 0                                15kr
2 Groschen 1981                  kv. 1+                             10kr
2 Groschen 1974                  kv. 0                               15kr
2 Groschen 1974                  kv. 1+                             10kr
2 Groschen 1973                  kv. 0/01                          10kr
2 Groschen 1962                  kv. 1+                             10kr
2 Groschen 1957                  kv. 1+                             10kr
2 Groschen 1953B                kv. 1+                             15kr

1   Groschen 1924                kv. 1+                              5kr
1   Groschen 1925                kv. 01                              5kr
1   Groschen 1947                kv. 1                             5kr solgt

20 Heller 1893                     kv. 1+                              15kr
20 Heller 1894                     kv. 01                              15kr
20 Heller 1894                     kv. 1+                              15kr

10 Heller 1894                     kv. 01                              15kr
10 Heller 1895                     kv. 01                              15kr
10 Heller 1909                     kv. 01                              15kr

2   Heller 1893                     kv. 1+                              15kr
2   Heller 1897                     kv. 1+                              15kr


4 Kreuzer 1864                    kv.1                                 50kr

1 Kreuzer 1885                     kv.1+                              25kr
1 Kreuzer 1851A                   kv.1/1+                           25kr
1 Kreuzer 1851A                   kv.1/1+                           25kr
1 Kreuzer 1851B                   kv.1                                20kr
1 Kreuzer 1816S                   kv.1/1+                           45kr

5/10 Kreuzer 1885                kv.0/01                       50kr solgt

1/2 Kreuzer 1851B                kv.1                           25kr solgt
1/2 Kreuzer 1816A                kv.1/1+                      25kr solgt

Øst Timor


1 centavo 2004                    kv. 0                            20kr

5 centavos 2004                   kv. 0                            25kr

10 centavos 2004                  kv. 0                            25kr

25 centavos 2004                  kv. 0                            30kr

50 centavos 2004                  kv. 0                            30kr


Øst Tyskland - DDR

1 Pfennig 1948 A                kv. 1+                              10kr

1 Pfennig 1952                   kv. 01                              15kr

1 Pfennig 1968                   kv. 0                                15kr

1 Pfennig 1979 A                kv. 0                                15kr
1  Pfennig 1975 A               kv. 0                                15kr

5 Pfennig 1950                   kv. 1+                              10kr

5 Pfennig 1952                   kv. 1+                              10kr

5 Pfennig 1968                   kv. 0                                15kr

5 Pfennig 1981 A                kv. 0                                15kr

10 Pfennig 1948 A               kv. 1                                10kr  

10 Pfennig 1953 A               kv. 01                              10kr 
10 Pfennig 1963 A               kv. 1+                              10kr

10 Pfennig 1971 A               kv. 1+                              10kr

10 Pfennig 1979 A               kv. 0                                15kr

10 Pfennig 1989 A               kv. 0/01                          15kr 
20 Pfennig 1969                  kv. 1+                              10kr

20 Pfennig 1981 A               kv. 0                                15kr
20 Pfennig 1984                  kv. 01                              10kr

50 Pfennig 1950A  bronse    kv. 1+                              30kr

50 Pfennig 1958                  kv. 1                               15kr
50 Pfennig 1980 A               kv. 0                                20kr

50 Pfennig 1983A                kv. 01                              15kr

1 mark 1956 A                    kv. 01                              20kr

1 mark 1962 A                    kv. 01                              20kr
1 mark 1963 A                    kv. 01                              20kr

1 mark 1977 A                    kv. 01                              20kr

1 mark 1980 A                    kv. 0                                25kr

2 mark 1957 A                    kv. 1+                              20kr

2 mark 1979 A                    kv. 0                                25kr
2 mark 1982 A                    kv. 01                              20kr
2 mark 1983 A                    kv. 0/01                           25kr
5 mark  1969                      kv. 1                                15kr

5 mark 1979 A                    kv. 0                                35kr