Telemark Mineralvann AS
v/Lena Boysen Hillestad
Pb. 28
2324 Vang på Hedmark
musher@frisurf.no
90679061
(Ev. 90879803)

Organisasjonsnummer:
916 671 261 MVA

Bankkonto nummer: 
1503.04.07978