President

Sven-Einar Larsen bor på Nesbyen og er vår Visepresident. Epost: vn1500vulcan@hotmail.com 

Kasserer

Kasserer Dag Arne Elvik fra Bergen. E-post kasserer@vrn.no